Trepid

 
Trepielementide tüübid:

T – sirged kesktalaga trepid
U – sirged umbtrepid
KT – kesktalaga keerdtrepid
KU – umb-keerdtrepid

Käigupind
Viimistlusvariandid:
– mosaiikbetoonist plaadid (paigaldatakse ehitusobjektil)
– pesubetoonpind
– liivapritsiga töödeldud pind
– vormipind

Alumine pind
Viimistlusvariandid:
– terashõõrutud pind
– rullpind
– harjaspind

Koormused
Kasuskoormus 4kN/m2, punktikoormus 2 kN. Toodud koormused on normatiivsed koormused.

Trepielemente valmistatakse ka tellija jooniste järgi.

Sirged umbtrepid

Trepiastmete pind: sile vormipind, pesubetoonpind või liivapritsiga töödeldud pind.

Trepimarsse tõstetakse elemendi otstes olevatest tõsteaasadest või astmetes olevatest sisekeermega hülssidest. Trepi käsipuud kinnitatakse trepimarsi küljel olevatesse sisekeermega hülssidesse M12 või ehitusobjektil kiilankrutega.

Trepielementide standardmõõtmed
Korruse kõrgus 2800 mm:
8 tõusu (8×175 mm), kaal ~ 1550 kg
9 tõusu (9×155,6 mm), kaal ~ 1950 kg
astme laius (e) 270 või 300 mm
trepi laius (B) 1200 mm

Astme laiust (e), astme kõrgust (h) ja tõusude arvu ning trepi laiust (B) võib vajadusel muuta.

Tüübitähistus
Näiteks TR8/U, kus
8= tõusude arv,
U= sirge umbtrepp.

Mõõtmed, mm. e= astme laius, h= astme kõrgus, b= trepi laius

e h b Tõuse (max)
270 150…180 ≤ 1600 20
300 150…185 ≤ 1600 20

Kesktalaga keerdtrepid

Kahe- või kolmerealised trepi laius 1200 või 1600 mm. Tabelis antud mõõtmed on arvutatud 270 mm laiuse astme puhul. Trepp pöördub 180° tabelis toodud korruse kõrgusele H. Astmeplaatide pealis- ja külgpinnad: mosaiikbetoon, pesubetoonpind või sile vormipind. Kesktala tõstetakse elemendi otstes olevatest tõsteaasadest või astmetes olevatest sisekeermega hülssidest. Trepi käsipuud kinnitatakse astmeplaadi otstes olevatesse sisekeermega hülssidesse M10

Trepielementide kaalud
TR18/KT/1200: kesktala ~ 1300 kg +
astmeplaadid, 900 kg = ~2200 kg

Tüübitähistus
Näiteks TR18/KTe, kus
18= tõusude arv,
KT= kesktalaga keerdtrepp,
e= 700 mm laiune kesktala

Mõõtmed, mm

Tunnus h a b c d f g B C H
TR18/KT 150..180 580 280 600 320 70 1200 3700 1850 2700..3240
TR18/KT 150..180 580 280 600 720 70 1600 4500 2250 2700..3240
TR18/KTe 150..180 655 440 700 60 70 1200 3850 1925 2700..3240
TR18/KTe 150..180 655 440 700 460 70 1600 4650 2325 2700..3240
TR19/KTe 150..180 655 440 700 60 70 1200 3850 1925 2850..3240
TR19/KTe 150..180 655 440 700 460 70 1600 4650 2325 2850..3240

 

Alumine paigaldussüvis podestis:

Ülemine paigaldussüvis podestis:

Sirged kesktalaga trepid

Konstruktsioon: kandev kesktala ja konsoolsed astmeplaadid. Astmeplaatide pealis- ja külgpinnad: mosaiikbetoon, pesubetoonpind või sile vormipind. Kesktala tõstetakse elemendi otstes olevatest tõsteaasadest või astmetes olevatest sisekeermega hülssidest. Trepi käsipuud kinnitatakse astmeplaadi otstes olevatesse sisekeermega hülssidesse M10.

Trepielemntide standardmõõtmed
Korruse kõrgus 2800 mm:
8 tõusu (8×175 mm), kaal ~ 1000 kg
9 tõusu (9×155,6 mm), kaal ~ 1100 kg
astme laius (e) 270 või 300 mm
trepi laius (B) 1200 mm

Kesktala astme laiust (e), astme kõrgust (h) ja tõusude arvu ning trepi laiust (B) võib vajadusel muuta.

Tüübitähistus
Näiteks TR8/T, kus 8= tõusude arv, T= sirge kesktalaga trepp.

Trepi
laius,mm
Astmeplaadi
paksus, mm
1200 60
1600 70

 

Alumine sõlm:

Alumine paigaldussüvis podestis:

Ülemine paigaldussüvis podestis:

Umb-keerdtrepid

Kahe- või kolmerealised; trepi laius 1200 või 1600 mm. Tabelis antud mõõtmed on arvutatud 270 mm laiuse astme puhul.
Trepp pöördub 180° tabelis toodud korruse kõrgusele H.
Trepiastmete pind: sile vormpind, pesubetoonpind või liivapritsiga töödeldud pind.
Trepimarsse tõstetakse astmetes olevatest tõsteaasadest või sisekeermega hülssidest.
Trepi käsipuud kinnitatakse trepimarsi küljel olevatesse sisekeermega hülssidesse M12 või ehitusobjektil kiilankrutega.

Tüübitähistus
Näiteks TR16/KU, kus
16= tõusude arv,
KU= umb- keerdtrepp

Mõõtmed, mm

Tunnus h a f g B C H
TR18/KU 150..180 580 70 1200..1600 3700..4500 1850..2250 2700..3240
TR19/KU 150..180 655 70 1200..1600 3850..4650 1925..2325 2850..3420

Alumine sõlm:

 

Ülemine sõlm: