TEENUSED

Elementlahendused

Tänu sellele, et projekteerime, toodame ja paigaldame elemendid ise, oleme saanud järjepidevalt oma üksuste vahel kogemusi ja ettepanekuid vahetada ning leida monteeritavast raudbetoonist hoonetele parimad lahendused.

Projekti koordineerimine

Lahenduse ostmisel määrame oma tööde koordineerimiseks majasisese projektijuhi. Tellija jaoks tähendab see kõikide tööde ja teenustega seonduva osas suhtlemist vaid ühe E-Betoonelemendi esindajaga.

Projekteerimine

Projekteerimises oleme keskendunud monteeritavast raudbetoonist tervik-lahendustele. Oma valdkonna spetsialistidena suudame juba varases kavandamise ja projekteerimise faasis teha hoonele optimaalseima konstruktiivse lahenduse. Sama oluline on loodud lahenduse põhjal hästi läbimõeldud ja korrektselt vormistatud elementide tootejooniste koostamine tehase töötajate jaoks. Projekteerimisel kasutame 3D mudelit (Tekla) ja selle eeliseid (loe siit).

Tootmine

Monteeritavad raudbetoonelemendid valmistame valdavalt oma tehastes – Tamsalus ja Harkus. Kui korraldame ise monteeritavast raudbetoonist hooneosa projekteerimise tähendab see, et saame kogu tootmiseks vajaliku info õigeaegselt joonistele kanda, elemendid on reaalselt teostatavad, pindade viimistlused, elementi valatavate terasosade paiknemine jms detailid on elemendi-spetsiifikast lähtuvalt läbimõeldud. Kasutatud on materjale, mis tagavad toimivad ja nõuetele vastavad ühendused. Elementide valmistamise järjekorra määrame paigaldusgraafikuga kooskõlas.
Tooted valmistame Eestis kehtivate standardite ja määruste kohaselt. Vt tehastele väljastatud sertifikaati.

Tarne

Paigaldusjärjekorras elementide saabumise töömaale korraldavad lahenduse puhul meie paigaldusbrigaad ja projekti koordinaator. Tellijal seega puudub kohustus esitada jooksvalt kuupäevalisi graafikuid valmistoodangulaole.

Paigaldus

Oma paigaldust kasutades teame, et lõpp-tulemus realiseerub parimate montaaživõtetega. Lisaks sellele, et õiged elemendid saavad õigesti paika ja on tagatud tööohutus töömaal, tähendab oskuslik paigaldus seda, et montaažil ühtlustatakse elementidele ja paigaldusele lubatud tolerantside hälbed: vilumust kasutades välitakse nende akumuleerumist.