Lahendused

Tänu sellele, et projekteerime, toodame ja paigaldame elemendid ise, oleme saanud järjepidevalt oma üksuste vahel kogemusi ja ettepanekuid vahetada ning leida monteeritavast raudbetoonist hoonetele/rajatistele parimad lahendused.

Kavandame

Projekteerime

Toodame

Transpordime

Paigaldame

Pakkumise faasis anname hinna hoone konstruktiivsele osale koos paigalduse ja projekteerimise teenuse hinnaga.
Pakkumise koostamisel tehakse vajadusel mudel, mille aluseks võetakse eelistatult arhitekti poolt loodud arhitektuurne projekt ifc-formaadis. Saame aga kasutada ka AutoCAD dwg-faile. Loe täpsustavalt siit.
Võimalik on toimida ka vastupidi, et anname loodud konstruktiivse mudel arhitektile töö aluseks. Sellist lähenemist on mitmeid kordi kasutatud näiteks meie toote Baashall™ puhul.
Pakkumismudelis on näha hoone kandvaosa konstruktsioon ja elementjaotus (paneelide kujud ja laotised). Mudeli alusel saab teha kokkuvõtte mahtudest ja elemendi kaaludest.

KORTERELAMUD

Kestev, nägus ja energiasäästlik

Betoonelementidest korterelamute konstruktsioonilahendused

Tööprojekti koostamine, tootejooniste projekteerimine, elementide tootmine, transport, paigaldus ja projektijuhtimine.

5D mudelprojekteerimine.

TÖÖSTUS- JA LAOHOONED

Suurepärase kliimaga ja turvaline

Laod, tootmishooned ja muud hallid betoonelementidest. Konstruktsioonilahendused tööprojekti koostamisest, tootejooniste projekteerimise, elementide tootmise, transpordi, paigalduse ja projektijuhtimiseni.

5D mudelprojekteerimine.

PARKIMISMAJAD

Vastupidav, kiirelt püstitatav ja ilus

Parkimislahendused korterelamute ja teistesse tiheda asustusega piirkondadesse. Konstruktsioonilahendused tööprojekti koostamisest, tootejooniste projekteerimisest, elementide tootmisest, transpordist, paigaldusest projektijuhtimiseni.

5D mudelprojekteerimine.

CABRO™ mahutid ja silohoidlad

Hooldusvaba, kiirelt püstitatav, kvaliteetne

Põllumajandustooted betoonelementidest

Mahutid, silohoidlad, tugiseinad, hooned.

ViaPlus™ – sillad, tunnelid, viaduktid

Kiire paigaldus platsil, viimsitlusvõimalused

 

Betoonelementidest ehituslahendused sildadele, tunnelitele ja viaduktidele.

5D projekteerimine tööprojektist paigalduseni.

ERAMUD

Ilus, ajas kestev, minimaalne hooldusvajadus

Betoonelementidest eramukarp projekteerimisest paigalduseni.
Väljast viimistletud ja soojustatud hoone
konstruktsioon kestab aastaid!

KORTERELAMUD

Kestev, nägus ja energiasäästlik

Betoonelementidest korterelamute konstruktsioonilahendused

Tööprojekti koostamine, tootejooniste projekteerimine, elementide tootmine, transport, paigaldus ja projektijuhtimine.

5D mudelprojekteerimine.

TÖÖSTUS- JA LAOHOONED

Suurepärase kliimaga ja turvaline

Laod, tootmishooned ja muud hallid betoonelementidest. Konstruktsioonilahendused tööprojekti koostamisest, tootejooniste projekteerimise, elementide tootmise, transpordi, paigalduse ja projektijuhtimiseni.

5D mudelprojekteerimine.

PARKIMISMAJAD

Vastupidav, kiirelt püstitatav ja ilus

Parkimislahendused korterelamute ja teistesse tiheda asustusega piirkondadesse. Konstruktsioonilahendused tööprojekti koostamisest, tootejooniste projekteerimisest, elementide tootmisest, transpordist, paigaldusest projektijuhtimiseni.

5D mudelprojekteerimine.

CABRO™ mahutid ja silohoidlad

Hooldusvaba, kiirelt püstitatav, kvaliteetne

Põllumajandustooted betoonelementidest

Mahutid, silohoidlad, tugiseinad, hooned.

ViaPlus™ – sillad, tunnelid, viaduktid

Kiire paigaldus platsil, viimistlusvõimalused

Betoonelementidest ehituslahendused sildadele, tunnelitele ja viaduktidele.

5D projekteerimine tööprojektist paigalduseni.

ERAMUD

Ilus, ajas kestev, minimaalne hooldusvajadus

Betoonelementidest eramukarp projekteerimisest paigalduseni.
Väljast viimistletud ja soojustatud hoone
konstruktsioon kestab aastaid!