Menu

Projekteerimine

BIM ja TEKLA

image/svg+xml

Projekteerimine

E-Betoonelement pakub projekteerimist kõigile oma toodetele ja lahendustele. See võimaldab tagada parima valdkondliku teadmiste rakendamise toodete projekteermisel ning sujuva koostöö tellija, tootja ning paigaldaja vahel. 

E-Betoonelement

Tammi tee 51, 76915, 
Saue vald, Harju maakond
Telefon: +372 5382 0402
E-mail:

BIM ehk ehitusinformatsiooni modelleerimine

BIM (Building Information Modeling) on ehitise informatsiooni modelleerimine, organiseerimine ja haldamine kõiki ehitusprojekti osapooli hõlmaval ühtsel platvormil. BIM sisaldab ehitise mudelit (ehk objekti ja selle omadusi) ning selle mudeli kasutamist (ehk tegevusi).

BIM`i peamised eelised:

 • Ressursside mõtestatud kasutamine
 • Vähem dubleerimist
 • Kontrollitud materjalivarud
 • Vähem paberit
 • Parem tarnekorraldus
 • Reaalajas ülevaade projekti edenemisest

BIM elemenditööstuses

Projekteerimises kasutame Tekla BIM tarkvara. Juba pakkumise staadiumis loome kavandatavast hoonest 3D mudeli. See mudel jääb kogu edasise töö aluseks, mida vastavalt projekti staadiumitele järjest täiendame ja täpsustame.

Pakkumise konstruktiivse mudeli koostamise aluseks on vaja arhitekti poolt koostatud arhitektuurset projekt ifc-formaadis (loe täpsemalt teksti alumisest osast) või AutoCAD dwg-failina.

Võimalik on toimida ka vastupidi, et anname loodud konstruktiivse mudel arhitektile töö aluseks. Samuti on võimalik konstruktiivne mudel anda aluseks eriosade projekteerijatele, kuhu nemad saavad lisada ventilatsiooni, torustiku, kaabelduse jms – info, mis on omakorda meile projekteerimise lähteülesandeks.

Pakkumismudelis on näha hoone konstruktsioon ja elementjaotus (paneelide kujud ja laotised). Saab teha kokkuvõtte mahtudest ja elemendi kaaludest.

Tööprojekti koostamisel mudelit täiendatakse. Elementidele lisatakse keskkonnaklassid, kaitsekihid, tolerantsid, viimistlus, tulepüsivus, soojajuhtivused ja muu iseloomustav informatsioon. Mudelisse kantakse vajaminev armatuur ja taridetailid, ventilatsiooni avad, elektritoosid jms. Sisestatud informatsioon liigub digitaalselt meie tootmis-planeerimise tarkvarasse. Mudelist genereeritakse ka elementide tootejoonised.

Mudelisse sisestatud montaažijärkude ja planeeritud tarnekuupäevade põhjal näevad kõik projekti osapooled valu-, tarne- ja paigalduskuupäevi, tarnitud ja paigaldatud elemente. Tootmine saab vaadata elementide projekteerimise staadiumit. Võimalik on jälgida projekti kulgu reaalajas.

Mudeli kasutamine pakkumise faasist alates hoiab oluliselt kokku aega ja väldib vigade tekkimist.

Lae alla BROŠÜÜR.

EELISED elemenditööstuses

BIM_terviklik lahendus_Betoonelement

Lahenduste kavandamises

 • 3D geomeetrilise mudeli abil on lihtne ja kiire saada ülevaade hoonest kui tervikust, näha erinevate detailide ja elementide vahelisi seoseid.
 • Ruumilisel kujul on kergem mõista keeruliste, ebastandardsete elementide geomeetriat.
 • Eriosade 3D mudelite kaasamisel on parem ülevaade torude ja elektritarvikute asukohtadest ning võimalikest konfliktidest. Tänu mugavamale infovahetusele, on lihtne leida torudele sobiv koht konstruktsioonisüsteemis.
 • Mudeli ülevaatlikkus võimaldab kiiresti modelleerida, läbi kaaluda ja võrrelda erinevaid alternative.

   

Planeerimises

 • Korrektselt koostatud mudelist saab enne jooniste valmimist kätte informatsiooni projektis kasutatavate materjalide ja nende koguste kohta.
 • Selle alusel on võimalik planeerida elemendi valuks vajalike materjalide oste.
 • Mudeli aja funktsiooni kasutades leiab lihtsalt vastuolusid tarne- ja tootmisgraafikutes ning saab vältida vigu paigalduse planeerimisel.
 • Kuna mudelis on võimalik projekti varases staadiumis simuleerida tarneahela kulgu, siis paraneb hiljem reaalsete tarnete täpsus objektile.

Tootmises

 • BIM võimaldab paremat ressursside planeerimist – ei pea ootama tootejooniste lõplikku valmimist ja seeläbi paraneb projekti varajases staadiumis planeerimise täpsus.
 • Mudeli abil on lihtsam selgitada valmistajale keerulise elemendi kuju ja detaile.
 • Võimalus kasutada mudelist saadavat geomeetria infot tootmismasinate juhtimiseks (armatuuride ettevalmistus, täisautomatiseeritud õõnespaneelide tootmine jne).

Tarnimises ja paigalduses

 • Pakkumisfaasis koostatud mudelit saavad meie paigaldajad kasutada paigaldushinna kujundamisel.
 • Projekteerimise ja paigalduse ajal on lihtsam paigaldajatega läbi töötada elemendi montaažisõlmi.
 • Mudelit on võimalik kasutada paigalduses paberjooniste asemel– näha elementide paiknemist, ühendussõlmi ja võtta vajalikke mõõte.

IFC – Selleks, et BIM ideoloogia toimiks, on tarvis järgida kindlaid, ühtseid standardeid. Andmevahetuseks salvestatakse informatsioon ifc-faili formaati. IFC (International Foundation Classes) on rahvusvahelise organisatsiooni buildingSMART poolt arendatud andmemudel, et võimaldad digitaalset infovahetust (sünkroniseerimist) ehituse erinevate osapoolte loodu vahel (arhitektuur, konstruktiivne osa, ventilatsioon, küte, elekter jne). IFC on registreeritud ISO 16739:2013 standardina.

Terviklik lahendus ühelt koostööpartnerilt

Kavandame
Kavandamine ja projektijuhtimine
Projekteerime
BIM ja 3D mudelid
Toodame
Kvaliteetne tootmine
Transpordime
Kontrollitud tarned
Paigaldame
Kiire ja täpne

Kavandamine

Pakkumise koostamisel tehakse vajadusel mudel, mille aluseks võetakse eelistatult arhitekti poolt loodud arhitektuurne projekt ifc-formaadis. Saame aga kasutada ka AutoCAD dwg-faile. Loe täpsustavalt siit.
Võimalik on toimida ka vastupidi, et anname loodud konstruktiivse mudel arhitektile töö aluseks. Sellist lähenemist on mitmeid kordi kasutatud näiteks meie toote Baashall™ puhul.

Pakkumise faasis anname hinna hoone konstruktiivsele osale koos paigalduse ja projekteerimise teenuse hinnaga.
Pakkumismudelis on näha hoone kandvaosa konstruktsioon ja elementjaotus (paneelide kujud ja laotised). Mudeli alusel saab teha kokkuvõtte mahtudest ja elemendi kaaludest.

Projektijuhtimine

Lahenduse ostmisel määrame oma tööde koordineerimiseks majasisese projektijuhi. Tellija jaoks tähendab see kõikide tööde ja teenustega seonduva osas suhtlemist vaid ühe E-Betoonelemendi esindajaga.

Projekteerimine

Projekteerimises oleme keskendunud monteeritavast raudbetoonist tervik-lahendustele. Oma valdkonna spetsialistidena suudame juba varases kavandamise ja projekteerimise faasis teha hoonele optimaalseima konstruktiivse lahenduse. 

Sama oluline on loodud lahenduse põhjal hästi läbimõeldud ja korrektselt vormistatud elementide tootejooniste koostamine tehase töötajate jaoks. Projekteerimisel kasutame 3D mudelit (Tekla) ja selle eeliseid.

Loe projekteerimise kohta lähemalt siit.

Tootmine

Monteeritavad raudbetoonelemendid valmistame valdavalt oma tehastes – Tamsalus ja Harkus. Mahukamate projektide puhul teeme koostööd Baltikumi tasandil sõsarettevõtetega.

Kui korraldame ise monteeritavast raudbetoonist hooneosa projekteerimise tähendab see, et saame kogu tootmiseks vajaliku info õigeaegselt joonistele kanda, elemendid on reaalselt teostatavad, pindade viimistlused, elementi valatavate terasosade paiknemine jms detailid on elemendi-spetsiifikast lähtuvalt läbimõeldud. Kasutatud on materjale, mis tagavad toimivad ja nõuetele vastavad ühendused. Elementide valmistamise järjekorra määrame paigaldusgraafikuga kooskõlas.

Tooted valmistame Eestis kehtivate standardite ja määruste kohaselt. Vt tehastele väljastatud sertifikaate.

Transport

Täislahenduse puhul korraldavad elementide saabumise töömaale meie paigaldusmeeskond. Tellijal ei ole seega vaja tegeleda elementide kellaajalise tellimisega ega elementide mahalaadimise korraldamisega.

Paigaldus

Oma paigaldust kasutades teame, et lõpp-tulemus realiseerub parimate montaaživõtetega. Lisaks sellele, et õiged elemendid saavad õigesti paika ja on tagatud tööohutus töömaal, tähendab oskuslik paigaldus seda, et montaažil tasandatakse elementidele ja paigaldusele tolerantside piires olevad hälbed. Vilumust kasutades välditakse lubatud hälvete akumuleerumist ja peetakse silmas lõpplahenduse visuaalset tulemust.
Vaido Leosk
Projekteerimis- ja arendusjuht | E-Betoonelement juhatuse liige | Baltikumi äriüksus
+372 504 7662
Mati Jõgiste
Projekteerija
+372 671 2507
Tarmo Pikkar
Projekteerija
+372 518 7649
Kõik õigused kaitstud © 2024 E-Betoonelement OÜ Powered by TENFOR marketing
magnifiercrossmenuchevron-down