Menu
image/svg+xml

Kestev, nägus ja energiasäästlik

Betoonelementidest korterelamute konstruktsioonilahendused. Tööprojekti koostamine, tootejooniste projekteerimine, elementide tootmine, transport, paigaldus ja projektijuhtimine.

Heli- ja mürakindel
Madal müranivoo elu- ja tööruumides on märk kvaliteetsest keskkonnast ja heast ehitisest. Müra kandub edasi õhuvõngetena ehk õhumürana ja konstruktsioonivõngetena ehk löögimürana. Tänu betooni iseloomulikule võimele absorbeerida õhumüra, on müranivoo betoonmajades oluliselt väiksem võrreldes kergkonstruktsioonis ehitistega.
On tuvastatud, et keskmine raudbetoonist välisseina element vähendab müranivood 60 db, kui samas kergsein vaid 30 db. Heli absorbeeriva betoonikihiga kaetud raudbetoonelemente kasutatakse mürabarjääridena kiirteede ääres.
Löögimüra edasikandumine konstruktsioonivõngetena on suurema osa materjalide puhul paratamatu ja selle vastu võitlemise meetodid kulukad. Massiivsetes konstruktsioonides sumbuvad konstruktsioonivõnked kiiremini.

Energiasäästlik
Kogu elutsükli vältel moodustab küte ligikaudu 85% kogu korterelamu ekspluatatsioonikuludest. Betooni suur soojusmahtuvus võimaldab luua stabiilse ja mugava sisekliima. Kuna hoone on hästi isoleeritud ja ilmastikukindel, siis on hooldus-, kütte- ning jahutuskulud madalamad.
Elamu energiasäästlikkust on võimalik tõsta kasutades TermoDeck® süsteemi.

TermoDeck® õõnespaneelidest vahelagi – ainus Eestis

E-Betoonelemendi kontorihoone on ainus TermoDeck® tehnoloogiat kasutades tehtud ehitis Eestis. TermoDeck® vähendab kütmise ja jahutuse tipukoormusi ehitises kasutades ära betooni termomassi. Tegemist on õhkkütte ja jahutusega, kus kasutatakse ära õõnespaneeli õõnsusi nii ventilatsiooniks kui ka paneelide temperatuuri muutmiseks. Oma suure termomassi tõttu hoiavad vahelaepaneelid ruumide sisekliima stabiilsena. Soojal aastaajal, kui on päeval jahutustarve suunatakse öösel jahe välisõhk ventilatsiooni kanalitesse, jahutades vahelaed maha. Kui väljas läheb palavaks, jahutab vahelagi meeldivalt ning vähendab otsest jahutusvajadust. Talvel saab kasutada öist odavamat elektrit vahelagede eelsoojendamiseks, vähendades tipukoormuse ajal kütte vajadust. Tehnoloogia kasutab ära loodusseadusi energiakulude vähendamiseks. Õõnespaneelidest vahelagi ise on samuti üsna efektiivne lahendus kogu hoone süsinikujalajälje vähendamiseks. Nimelt on betooni kogus õõnespaneelidest vahelaes reeglina väiksem kui paigalvalubetoonist vahelagedel.

Kestev (vähene hooldusvajadus)
Kogu meie toodang valmib kaasaegsetes tehastes, kasutades parimaid materjale. E-Betoonelemendi tooted on kvaliteetsed ja püsivad kaua.
Meie kolmekihilised fassaadipaneelid koosnevad kahest betooni kihist ning nende vahel asetsevast soojustusest. Välimine fassaadipind on viimistletud tehases ega vaja täiendavat viimistlust ehitusplatsil. Tehaselises, kontrollitud tingimustes valminud fassaadiviimistlus on vastupidav ja väikese hooldusvajadusega.

Turvaline
Raudbetoon on tulepüsiv materjal. Vajadusel on saavutatav kahe tunnine tulepüsivus ja enamgi. Peale selle, et tuleõnnetuse korral säilitate suure tõenäosusega nii oma kui ka naabrite kinnisvara, saate võimaluse nautida ka odavamaid kindlustuspreemiaid. Ka maailmapraktikas on raskeimad tuleõnnetused reeglina toimunud ikka kergkonstruktsioonis hoonetes.

Ilus
Monteeritav betoon annab viimistlusvõimaluste valikul arendajale ja arhitektile kõige laiema valikuvabaduse. Meie toodetel võib eksponeerida naturaalset betooni pinda, erinevaid tekstuure ja reljeefe, kasutada laias valikus pinnakatteid ning mitmekesist värvivalikut. Lõputu hulga kordumatuid variatsioone pakub erinevate  pinnatöötlusviiside omavaheline kombineerimine ning betooni eksponeerimine koos klaasi, terase, plastiku, puidu ja teiste materjalidega.
Vahelaepaneelide pikad silded jätavad vabaduse isikupäraste ja inimsõbralike ruumilahenduste loomiseks.

Heli- ja mürakindel
Madal müranivoo elu- ja tööruumides on märk kvaliteetsest keskkonnast ja heast ehitisest. Müra kandub edasi õhuvõngetena ehk õhumürana ja konstruktsioonivõngetena ehk löögimürana. Tänu betooni iseloomulikule võimele absorbeerida õhumüra, on müranivoo betoonmajades oluliselt väiksem võrreldes kergkonstruktsioonis ehitistega.
On tuvastatud, et keskmine raudbetoonist välisseina element vähendab müranivood 60 db, kui samas kergsein vaid 30 db. Heli absorbeeriva betoonikihiga kaetud raudbetoonelemente kasutatakse mürabarjääridena kiirteede ääres.
Löögimüra edasikandumine konstruktsioonivõngetena on suurema osa materjalide puhul paratamatu ja selle vastu võitlemise meetodid kulukad. Massiivsetes konstruktsioonides sumbuvad konstruktsioonivõnked kiiremini.

Energiasäästlik
Kogu elutsükli vältel moodustab küte ligikaudu 85% kogu korterelamu ekspluatatsioonikuludest. Betooni suur soojusmahtuvus võimaldab luua stabiilse ja mugava sisekliima. Kuna hoone on hästi isoleeritud ja ilmastikukindel, siis on hooldus-, kütte- ning jahutuskulud madalamad.
Elamu energiasäästlikkust on võimalik tõsta kasutades TermoDeck® süsteemi.

TermoDeck® õõnespaneelidest vahelagi – ainus Eestis

E-Betoonelemendi kontorihoone on ainus TermoDeck® tehnoloogiat kasutades tehtud ehitis Eestis. TermoDeck® vähendab kütmise ja jahutuse tipukoormusi ehitises kasutades ära betooni termomassi. Tegemist on õhkkütte ja jahutusega, kus kasutatakse ära õõnespaneeli õõnsusi nii ventilatsiooniks kui ka paneelide temperatuuri muutmiseks. Oma suure termomassi tõttu hoiavad vahelaepaneelid ruumide sisekliima stabiilsena. Soojal aastaajal, kui on päeval jahutustarve suunatakse öösel jahe välisõhk ventilatsiooni kanalitesse, jahutades vahelaed maha. Kui väljas läheb palavaks, jahutab vahelagi meeldivalt ning vähendab otsest jahutusvajadust. Talvel saab kasutada öist odavamat elektrit vahelagede eelsoojendamiseks, vähendades tipukoormuse ajal kütte vajadust. Tehnoloogia kasutab ära loodusseadusi energiakulude vähendamiseks. Õõnespaneelidest vahelagi ise on samuti üsna efektiivne lahendus kogu hoone süsinikujalajälje vähendamiseks. Nimelt on betooni kogus õõnespaneelidest vahelaes reeglina väiksem kui paigalvalubetoonist vahelagedel.

Kestev (vähene hooldusvajadus)
Kogu meie toodang valmib kaasaegsetes tehastes, kasutades parimaid materjale. E-Betoonelemendi tooted on kvaliteetsed ja püsivad kaua.
Meie kolmekihilised fassaadipaneelid koosnevad kahest betooni kihist ning nende vahel asetsevast soojustusest. Välimine fassaadipind on viimistletud tehases ega vaja täiendavat viimistlust ehitusplatsil. Tehaselises, kontrollitud tingimustes valminud fassaadiviimistlus on vastupidav ja väikese hooldusvajadusega.

Turvaline
Raudbetoon on tulepüsiv materjal. Vajadusel on saavutatav kahe tunnine tulepüsivus ja enamgi. Peale selle, et tuleõnnetuse korral säilitate suure tõenäosusega nii oma kui ka naabrite kinnisvara, saate võimaluse nautida ka odavamaid kindlustuspreemiaid. Ka maailmapraktikas on raskeimad tuleõnnetused reeglina toimunud ikka kergkonstruktsioonis hoonetes.

Ilus
Monteeritav betoon annab viimistlusvõimaluste valikul arendajale ja arhitektile kõige laiema valikuvabaduse. Meie toodetel võib eksponeerida naturaalset betooni pinda, erinevaid tekstuure ja reljeefe, kasutada laias valikus pinnakatteid ning mitmekesist värvivalikut. Lõputu hulga kordumatuid variatsioone pakub erinevate  pinnatöötlusviiside omavaheline kombineerimine ning betooni eksponeerimine koos klaasi, terase, plastiku, puidu ja teiste materjalidega.
Vahelaepaneelide pikad silded jätavad vabaduse isikupäraste ja inimsõbralike ruumilahenduste loomiseks.

Terviklik lahendus ühelt koostööpartnerilt

Kavandame
Kavandamine ja projektijuhtimine
Projekteerime
BIM ja 3D mudelid
Toodame
Kvaliteetne tootmine
Transpordime
Kontrollitud tarned
Paigaldame
Kiire ja täpne

Kavandamine

Pakkumise koostamisel tehakse vajadusel mudel, mille aluseks võetakse eelistatult arhitekti poolt loodud arhitektuurne projekt ifc-formaadis. Saame aga kasutada ka AutoCAD dwg-faile. Loe täpsustavalt siit.
Võimalik on toimida ka vastupidi, et anname loodud konstruktiivse mudel arhitektile töö aluseks. Sellist lähenemist on mitmeid kordi kasutatud näiteks meie toote Baashall™ puhul.

Pakkumise faasis anname hinna hoone konstruktiivsele osale koos paigalduse ja projekteerimise teenuse hinnaga.
Pakkumismudelis on näha hoone kandvaosa konstruktsioon ja elementjaotus (paneelide kujud ja laotised). Mudeli alusel saab teha kokkuvõtte mahtudest ja elemendi kaaludest.

Projektijuhtimine

Lahenduse ostmisel määrame oma tööde koordineerimiseks majasisese projektijuhi. Tellija jaoks tähendab see kõikide tööde ja teenustega seonduva osas suhtlemist vaid ühe E-Betoonelemendi esindajaga.

Projekteerimine

Projekteerimises oleme keskendunud monteeritavast raudbetoonist tervik-lahendustele. Oma valdkonna spetsialistidena suudame juba varases kavandamise ja projekteerimise faasis teha hoonele optimaalseima konstruktiivse lahenduse. 

Sama oluline on loodud lahenduse põhjal hästi läbimõeldud ja korrektselt vormistatud elementide tootejooniste koostamine tehase töötajate jaoks. Projekteerimisel kasutame 3D mudelit (Tekla) ja selle eeliseid.

Loe projekteerimise kohta lähemalt siit.

Tootmine

Monteeritavad raudbetoonelemendid valmistame valdavalt oma tehastes – Tamsalus ja Harkus. Mahukamate projektide puhul teeme koostööd Baltikumi tasandil sõsarettevõtetega.

Kui korraldame ise monteeritavast raudbetoonist hooneosa projekteerimise tähendab see, et saame kogu tootmiseks vajaliku info õigeaegselt joonistele kanda, elemendid on reaalselt teostatavad, pindade viimistlused, elementi valatavate terasosade paiknemine jms detailid on elemendi-spetsiifikast lähtuvalt läbimõeldud. Kasutatud on materjale, mis tagavad toimivad ja nõuetele vastavad ühendused. Elementide valmistamise järjekorra määrame paigaldusgraafikuga kooskõlas.

Tooted valmistame Eestis kehtivate standardite ja määruste kohaselt. Vt tehastele väljastatud sertifikaate.

Transport

Täislahenduse puhul korraldavad elementide saabumise töömaale meie paigaldusmeeskond. Tellijal ei ole seega vaja tegeleda elementide kellaajalise tellimisega ega elementide mahalaadimise korraldamisega.

Paigaldus

Oma paigaldust kasutades teame, et lõpp-tulemus realiseerub parimate montaaživõtetega. Lisaks sellele, et õiged elemendid saavad õigesti paika ja on tagatud tööohutus töömaal, tähendab oskuslik paigaldus seda, et montaažil tasandatakse elementidele ja paigaldusele tolerantside piires olevad hälbed. Vilumust kasutades välditakse lubatud hälvete akumuleerumist ja peetakse silmas lõpplahenduse visuaalset tulemust.
Kodulehe "Kontakt" lehe vorm
Kõik õigused kaitstud © 2024 E-Betoonelement OÜ Powered by TENFOR marketing
magnifiercrossmenuchevron-down