Menu
image/svg+xml

Ilus, ajas kestev, minimaalse hooldusvajadusega

Betoonelementidest eramukarp projekteerimisest paigalduseni. Väljast viimistletud ja soojustatud hoonekonstruktsioon kestab aastaid!

Betoonist eramu võib ehitada nii, et sellel puuduvad tänu avatud majakarbile segavad sisemised kandeseinad. See annab tellijale võimaluse valida mitmete siselahendusvariantide vahel sõltuvalt soovidest ja vajadustest. Betoonmaja pikaealisus võimaldab hoonekarpi tulevikus täiendada, olles seega koduks ka järgnevatele põlvkondadele.

Sõltuvalt krundist, juurdepääsuteedest, naabritest ja ilmakaartest on elementlahendusega hooneid võimalik sobitada mistahes asukohta nii maal kui linnas. Siiski tuleb arvestada elementide transpordiks vajaliku veoki ja autokraana juurdepääsuga.

Elementidest individuaalmaja karp on väljast viimistletud ja soojustatud konstruktsioon, mis võimaldab maja kiiresti katuse alla saada ning sisetööde osas saab tellija ehitusprojekti ise juhtida.

E-Betoonelement pakub eramaja ehitajale elementlahendusi, mille moodustavad: õõnespaneelidest vahelaed; seinaelemendid; trepid; vundament; abihooned.

 

Minu kodu…

… on turvaline! – Betoon ei põle ja on loodusjõududele vastupidav!

… on ilus! – Betoon pakub palju värvilahendusi, erinevaid vorme ja mitmeid viimistlusviise.

… on hea tervisele! – Betoon tagab hea sisekliima, on looduslikult hingav materjal ning vundamendilahendus tagab hea kaitse radooni eest!

… ülalpidamiskulud on väikesed! – Betoonil on minimaalne hooldusvajadus!

… ehitamine on ökonoomne! – Ehitusprotsess on kiire ja viimistlusvajadus töömaal väike!

… kestab aastaid! – On eluasemeks tulevastele põlvedele ja turuväärtus ei lange ajas oluliselt!

Betoonist eramu võib ehitada nii, et sellel puuduvad tänu avatud majakarbile segavad sisemised kandeseinad. See annab tellijale võimaluse valida mitmete siselahendusvariantide vahel sõltuvalt soovidest ja vajadustest. Betoonmaja pikaealisus võimaldab hoonekarpi tulevikus täiendada, olles seega koduks ka järgnevatele põlvkondadele.

Sõltuvalt krundist, juurdepääsuteedest, naabritest ja ilmakaartest on elementlahendusega hooneid võimalik sobitada mistahes asukohta nii maal kui linnas. Siiski tuleb arvestada elementide transpordiks vajaliku veoki ja autokraana juurdepääsuga.

Elementidest individuaalmaja karp on väljast viimistletud ja soojustatud konstruktsioon, mis võimaldab maja kiiresti katuse alla saada ning sisetööde osas saab tellija ehitusprojekti ise juhtida.

E-Betoonelement pakub eramaja ehitajale elementlahendusi, mille moodustavad: õõnespaneelidest vahelaed; seinaelemendid; trepid; vundament; abihooned.

 

Minu kodu…

… on turvaline! – Betoon ei põle ja on loodusjõududele vastupidav!

… on ilus! – Betoon pakub palju värvilahendusi, erinevaid vorme ja mitmeid viimistlusviise.

… on hea tervisele! – Betoon tagab hea sisekliima, on looduslikult hingav materjal ning vundamendilahendus tagab hea kaitse radooni eest!

… ülalpidamiskulud on väikesed! – Betoonil on minimaalne hooldusvajadus!

… ehitamine on ökonoomne! – Ehitusprotsess on kiire ja viimistlusvajadus töömaal väike!

… kestab aastaid! – On eluasemeks tulevastele põlvedele ja turuväärtus ei lange ajas oluliselt!

Terviklik lahendus ühelt koostööpartnerilt

Kavandame
Kavandamine ja projektijuhtimine
Projekteerime
BIM ja 3D mudelid
Toodame
Kvaliteetne tootmine
Transpordime
Kontrollitud tarned
Paigaldame
Kiire ja täpne

Kavandamine

Pakkumise koostamisel tehakse vajadusel mudel, mille aluseks võetakse eelistatult arhitekti poolt loodud arhitektuurne projekt ifc-formaadis. Saame aga kasutada ka AutoCAD dwg-faile. Loe täpsustavalt siit.
Võimalik on toimida ka vastupidi, et anname loodud konstruktiivse mudel arhitektile töö aluseks. Sellist lähenemist on mitmeid kordi kasutatud näiteks meie toote Baashall™ puhul.

Pakkumise faasis anname hinna hoone konstruktiivsele osale koos paigalduse ja projekteerimise teenuse hinnaga.
Pakkumismudelis on näha hoone kandvaosa konstruktsioon ja elementjaotus (paneelide kujud ja laotised). Mudeli alusel saab teha kokkuvõtte mahtudest ja elemendi kaaludest.

Projektijuhtimine

Lahenduse ostmisel määrame oma tööde koordineerimiseks majasisese projektijuhi. Tellija jaoks tähendab see kõikide tööde ja teenustega seonduva osas suhtlemist vaid ühe E-Betoonelemendi esindajaga.

Projekteerimine

Projekteerimises oleme keskendunud monteeritavast raudbetoonist tervik-lahendustele. Oma valdkonna spetsialistidena suudame juba varases kavandamise ja projekteerimise faasis teha hoonele optimaalseima konstruktiivse lahenduse. 

Sama oluline on loodud lahenduse põhjal hästi läbimõeldud ja korrektselt vormistatud elementide tootejooniste koostamine tehase töötajate jaoks. Projekteerimisel kasutame 3D mudelit (Tekla) ja selle eeliseid.

Loe projekteerimise kohta lähemalt siit.

Tootmine

Monteeritavad raudbetoonelemendid valmistame valdavalt oma tehastes – Tamsalus ja Harkus. Mahukamate projektide puhul teeme koostööd Baltikumi tasandil sõsarettevõtetega.

Kui korraldame ise monteeritavast raudbetoonist hooneosa projekteerimise tähendab see, et saame kogu tootmiseks vajaliku info õigeaegselt joonistele kanda, elemendid on reaalselt teostatavad, pindade viimistlused, elementi valatavate terasosade paiknemine jms detailid on elemendi-spetsiifikast lähtuvalt läbimõeldud. Kasutatud on materjale, mis tagavad toimivad ja nõuetele vastavad ühendused. Elementide valmistamise järjekorra määrame paigaldusgraafikuga kooskõlas.

Tooted valmistame Eestis kehtivate standardite ja määruste kohaselt. Vt tehastele väljastatud sertifikaate.

Transport

Täislahenduse puhul korraldavad elementide saabumise töömaale meie paigaldusmeeskond. Tellijal ei ole seega vaja tegeleda elementide kellaajalise tellimisega ega elementide mahalaadimise korraldamisega.

Paigaldus

Oma paigaldust kasutades teame, et lõpp-tulemus realiseerub parimate montaaživõtetega. Lisaks sellele, et õiged elemendid saavad õigesti paika ja on tagatud tööohutus töömaal, tähendab oskuslik paigaldus seda, et montaažil tasandatakse elementidele ja paigaldusele tolerantside piires olevad hälbed. Vilumust kasutades välditakse lubatud hälvete akumuleerumist ja peetakse silmas lõpplahenduse visuaalset tulemust.
Kodulehe "Kontakt" lehe vorm
Kõik õigused kaitstud © 2024 E-Betoonelement OÜ Powered by TENFOR marketing
magnifiercrossmenuchevron-down