SISESEINAD

Raudbetoonist siseseinade kasutusvaldkond sõltub tihti konstruktsioonitüübist ning neid võib selle järgi jagada kolme gruppi:
– kandvad siseseinad
– sektsioneerivad siseseinad
– jäigastavad siseseinad

Raudbetoonist siseseinade paksuse valikul saavad üldjuhul määravaks heli- ja tulekindluse ning konstruktiivsed nõuded, vähestel juhtudel kandevõime.

Alltoodud tabelis on toodud raudbetoonist siseseinade heli- ja tulekindluse näitajad erinevate seinapaksuste juures:

 

Seina paksus 
         mm
Tulekindlus 
       min
 Helikindlus 
        dB
120 60 49
140 90 51
160 120 53
180 55
200 180 57

Praktikas on enamlevinud seinapaksused 100, 120, 150, 180 ja 200 mm. 

Valmistamistehnoloogia järgi võib siseseinad jagada kaheks:

Kassettvormis valatud seinad.
Kassettvormis toimub valu püstiasendis ning seega on elemendi mõlema pinna viimistluseks vormipind. Majanduslikust küljest tasub kassettvormis valada lihtsa geomeetriaga ja suure korduvusega elemente.

Elementide maksimaalsed mõõdud:
Paksus 100…180 mm
Pikkus 7 000 mm
Kõrgus 3 000 mm
Kaal £10 t

Stendvormis valatud seinad.
Stendvormis toimub valu horisontaalasendis ning seega on elemendi ühe pinna viimistlus vormipind ning teise pinna viimistlus:
–  terashõõrutud pind
· rullipind
· “helikopteri pind”

Stendvormis valatakse keerulised ja väikese korduvusega elemendid.

Elementide maksimaalsed mõõdud:
Paksus 100…240 mm
Pikkus 12 000 mm
Kõrgus 3 800 mm
Kaal 12 t

Siseseinaelementidesse saab tehases valamise käigus paigaldada elektrijuhtmestiku montaaziks vajalikud plastiktorud ja harukarbid.

Lisateave:
RUNKOBES Väljaandja: Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö
Valmisosarakentaminen I,II Väljaandja: RTT 1995 Rakennustuoteteollisuus ry
Uudet Betonijulkisivurakenteet, Väljaandja: RTT 1998 Rakennustuoteteollisuus ry
Betonijulkisivujen Materiaali- ja Valmistustekniikka, Väljaandja: RTT 1998
Rakennustuoteteollisuus ry
Yhdistelmäjulkisivut, Väljaandja: RTT 1998 Rakennustuoteteollisuus ry ja internetist.

Terasosad – www.peikko.ee
Terasosad – www.anstar.fi