Menu

Koorikplaadid

image/svg+xml

Koorikplaadid on eelpingestatud (tehaselise valmidusega) betoonplaadid, mis toimivad kõigepealt konstruktsiooni monoliitosa valualusena ja armeeritud pealevalu teostuse järel komposiitkonstruktsiooni tõmbejõudude vastuvõtva osana. Koorikplaadi tööpõhimõte on näha joonisel. Koorikplaatide tootmist alustas E-Betoonelement 1999.a.

Esimene ehitis, kus koorikplaadid rakendust leidsid, oli Stockmanni parkimismaja ja kaubamaja pealeehitus. Koorikplaat on toode, milles on ühendatud monteeritavate r/b elementide ja monoliitse raudbetooni head küljed.

Koorikplaati soovitatakse kasutada seal, kus õõnespaneelide kasutamine on komplitseeritud.

Näiteks:
– suurte avade ja väljalõigete korral;
– suurte punktkoormuste korra;
– vajadusel paigaldada põranda alla kommunikatsioone, kui need ei mahu õõnespaneelide pealevalusse;
– vajadusel vähendada vahelae paksust;
– põranda vajaliku helikindluse tagamine vahelae paksust suurendamata;
– monoliittalade ja nn riputatud paneelide vahelaesüsteemi korral.

Tehnilised andmed
Koorikplaatide
laius on 1200 mm
paksus 70, 90, 100, 120, 150 mm,
pikkus vabalt valitav kuni 10m, kuid soovitatav pikkus on 7,2 m.

Plaadid eelpingestatakse pikisuunas trossidega Æ 12,5 mm. Trossid valitakse komposiitkonstruktsiooni lõplikku koormusolukorda arvestades. Lisaks sellele armeeritakse koorikplaadid sideaasadega, et tagada pealevalu ja plaadi koostöö. Koorikplaate tõstetakse sideaasadest.
Pealevalu minimaalne paksus on 70 mm, betooni tugevusklass C25/30 – C33/37.
Pealevalu armeeritakse vastavalt arvutustele.

Koorikplaatide markeerimine
Plaadi markeering koosneb tähelis-numbrilisest kombinatsioonist, kus tähed tähistavad koorikplaati ja numbrid plaadi paksust mm, komposiitkonstruktsiooni paksust, armeeringut ja plaadi järjekorranumbrit projektis.

Näiteks:
KP90/160-13-101
– KP – koorikplaat
– 90 – plaadi paksus mm
– 160 – komposiitkonstruktsiooni paksus mm
– 13 – trosside arv (määrab tootja)
– 101 – järjekorra number projektis

Üldist
Plaadi alapind on terasvormpind, mis vastab BY 40 (betoonpindade klassifitseerimisjuhend) 2 klassi nõuetele. Plaadi moodullaius on 1200 mm, mida vajadusel saab lõigata kitsamaks. Väikseim soovitatav laius 400 mm. Vajadusel väljastatakse ka alt vahtpolüstürooliga soojustatud plaate.

Koorikplaadid toestatakse alt kuni pealevalubetooni kivistumiseni vähemalt ühest, kuid sõltuvalt selle pikkusest ja sisselõigatud avadest kahest või ka enamast kohast. Tugede asukohad määrab komposiitkonstruktsiooni projekteerija ja märgib need ka koorikplaatide laotisjoonisele. Koorikplaate saab teatud sillete puhul kasutada ka ilma ehitusaegsete tugedeta, kuid siis ei tohi olla lae tasapinnalisusele esitatud kõrgendatud nõudeid.

Avade ja läbiviikude asukoha projekteerimine on vabam kui õõnespaneelide korral. Suurte avade korral tuleb valida paksem plaat. Avade ümber kasutatakse arvutusega kontrollitud lisaarmeeringut. Plaadistuse ümber projekteeritakse monoliitne armeeritud vöö. Koorikplaati võib nii piki- kui ka ristsuunas kasutada konsoolsena. Konsoolide armeeringud määratakse arvutusega.

Koorikplaatide minimaalne tellimus on ligikaudu 1000 m3. Projekteerimiseks ja konstruktsiooni valikuks pöörduda E-Betoonelemendi spetsialistide poole, kes kokkuleppel hoone projekteerija või tellijaga on valmis koorikplaatidega seotud konstruktsioone arvutama ja projekteerima.

Kõik õigused kaitstud © 2024 E-Betoonelement OÜ Powered by TENFOR marketing
magnifiercrossmenuchevron-down