Raudbetoontalad

 

Raudbetoontalade ja pingebetoontalade mõõdud ja kujud

Valmistame järgmiste ristlõigetega raudbetoontalasid:

Ristkülikristlõikega talad
laiusega 3M, 4M, 5M, 6M, 7M
kõrgusega 5M, 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 12M
Moodulmõõt M on 100mm. Moodulist erinevate mõõtude korral tuleb tala valmistamistingimused täpsustada.
Soovitatavad ristlõike mõõdud on 400×600, 400×700, 400×800.

Lõugtalad
keha laiusega 3M, 4M, 5M, 6M, 7M
kõrgusega 5M, 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 12M

Madalad eelpingeriivid (vt ka TEMPO karkass ET-3 0202-0073)
laiusega 550, 650 (ühe lõuaga tala laius alumises pinnas)
700, 800 (kahe lõuaga tala laius alumises pinnas)
kõrgusega 415 (EP5/265), 470(EP4/320), 550 (EP4/400)
lõua kõrgus 150mm

I talad
Tala vöö laius 3M, 4M, 5M

I talade koormusdiagramm:

HI talad (harjaga I talad)
Talade ülavöö kalle 1:16
Tala vöö laius 3M, 4M, 5M
Tala vormide nurgafaasi suurus on 15x15mm

HI talade koormusdiagramm:

 

Talade tehnilised andmed
Tolerantsid normaalklassil(mm):
pikkus ±15 või L/1000
kõrgus ja laius ±10
terasosad ±10
külgkõverus ±10 või L/500
otsaserva kõrvalekalle täisnurgast ±10
otspinna kõrvalekalle vertikaalist ±15
eeltõus ±10 või L/500
avade asukoht ±20
tulekindlusklass: vastavalt projektile

Talade koormusdiagramm

Projekteerimise ja nõustamise lähteandmed: joonis, normatiivsed koormused, varutegurid, toesõlmed, tulekindlusklass ja keskkonnaklass.

Lisateave talade projekteerimiseks on saadaval tehnilistes abimaterjalides:
RUNKOBES Väljaandja: Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö
Valmisosarakentaminen I,II Väljaandja: RTT 1995 Rakennustuoteteollisuus ry
Uudet Betonijulkisivurakenteet, Väljaandja: RTT 1998 Rakennustuoteteollisuus ry
Betonijulkisivujen Materiaali- ja Valmistustekniikka, Väljaandja: RTT 1998
Rakennustuoteteollisuus ry
Yhdistelmäjulkisivut, Väljaandja: RTT 1998 Rakennustuoteteollisuus ry

ja internetist:
www.parma.fi/
www.peikko.ee
www.anstar.fi/

Eelpingetalade kandevõime diagrammid

 

Koormusdiagrammid on koostatud vastavalt staatilisele koormusele.
Betooni survetugevusklass B50 (vastav kategooria Soome normide järgi K50).
Kasuskoormusest on alalise koormuse osakaal 50%.

Graafikud (H*B) kehtivad ainult esialgseks ristlõike valikuks.