Menu

Kuidas kaitsta ideed, mis loob lisaväärtuse?

02/12/2010

Birjo Must, Äripäev Online

Eesti ettevõtjate seas ei ole ideede kaitsmine patendi või kasuliku mudelina eriti levinud, lisaks napib teadmisi ja oskusi, kuidas midagi uut leiutada.

"Patendi idee on tekitada uus väärtus ning alati ei pea jalgratast leiutama, vahel piisab olemasoleva toote värskendamiseks uue nüansi või kaubandusliku mõtte lisamisest," rääkis patendiameti füüsika ja elektri ekspertiisi talituse juhataja Traugott Läänmäe.
Tema sõnul pole toodet, mida saaks müüa väga pikka aega ilma seda edasi arendamata. "Samas on väga väikeste ressurssidega võimalik saada turuliidriks," lisas Läänmäe.
Tööstusomandi õiguskaitse annab tema kinnitusel äritegevusele kindlustunde ja konkurentsieelise, mistõttu tuleks enne toote turule toomist või idee avalikustamist see kaitsta. "See võimaldab omanikul idee kasutamisel saada maksimaalset kasu kartmata, et keegi teine uudset ideed enda huvides ära kasutab," selgitas ta.

Ettevõte saab kaitse kopeerimise vastu
ASi E-Betoonelement tehaste laborijuhi Aare Lessuki sõnul on leiutise kasuliku mudelina kaitsmise peapõhjus konkurentsieelis. "See kaitseb kopeerimise vastu ja konkurendid ei saa nii lihtsalt täpselt samasugust asja teha," selgitas ta.
E-Betoonelemendi kaitstud ideed on välja töötanud ettevõtte insenerid, teadusasutustega pole koostööd tehtud, kuid mõnel juhul võib see vajalikuks osutuda, lisas ta.

Lessuki kinnitusel pole
E-Betoonelement mõelnud kaitstud ideed maha müüa ja sellelt kasu teenida, leiutist kasutatakse vaid ettevõttesiseselt. Ta kinnitas, et vajadusel plaanitakse tulevikus oma ideid ka kaitsta. Mõned asjad on ettevõttel juba emafirma poolt ELis ja ka eri riikides patenteeritud, lisas Lessuk.
Ehitusfirma ASi Amhold juhi Arvu Mägi sõnul on masstootmisega tegeleval ettevõttel hädavajalik kaitsta enda loodud lahendusi. "Samas on oluline, et tootmise puhul ollakse kindlad, et ei ole rikutud ka teiste patendivaldajate õigusi, mis võib kaasa tuua katastroofilised tagajärjed," selgitas ta.

Leiutamine hoiab vaimu erksana
Mägi kinnitusel on Amholdis tehniliste lahenduste patentimine ja teiste patentidega kursisolemine kujunenud üheks inseneritöö tavapäraseks osaks. "Leiutustegevus on mõnes mõttes üks huviala liik, mis aitab vaimu erksa ning arenevana hoida. Samuti, uurides patendialast teavet Jaapani või USA patendiraamatukogudes, saab olla kursis teiste inseneride ideede arengu ja mõttekäikudega," põhjendas ta. Just patentimine annab välispartnerile olulist ning usaldusväärset teavet firma erialase loomepotentsiaali ja taseme kohta, lisas ta.
"Põhieesmärk on loomeprotsess ise ja asjaolu, et konkurendid fundamentaalseid lahendusi ära patentides firma tegevust kinni ei pane," rääkis ta.
"Eestis taotleme reeglina kasuliku mudeli kaitsedokumenti, Euroopa Ühenduse maades aga vormistame patendid," selgitas ta.

Viimastel aastatel aktiivsus tõusnud
Eestis on intellektuaalse omandi kaitse taotlemise protsess Mägi arvates normaalselt korraldatud, kuid on mõistmatult pikaajaline.
Läänmäe sõnul on leiutiste kaitsmise vajalikkust hakatud ettevõtjatele aktiivselt selgitama alles viimasel paaril aastal. "Selle perioodi jooksul on märgata patentide ja kasulike mudelite taotluste arvu märgatavat kasvu," rääkis ta.

SAMMM-SAMMULT
1. Ettevõttele lisandväärtust loova idee leidmine tugineb kolmele oskusele:
- eduka idee ehk lähtealuse äratundmise oskus toote või teenuse edasiarendamisel (informatsiooniga töötamine ja analüüsimine)
- tööstusomandi dokumentide lugemise oskus
- probleemide lahendamise oskuse ehk kuidas leiutada nii, et leiutis tooks kasu
2. Innovaatilise idee või uue toote võime teenida kasumit. Uutmoodi tehes võib juhtuda, et avastad midagi hoopis paremat algsest eesmärgist.
3. Analüüsi toote või teenuse varasemaid arenguid, et leida edasiarenduse suund, mis võimaldaks luua toode, mis "räägiks iseenda eest," oleks võtmemudeliks kasumi teenimisel.
4. Kohanda oma intellektuaalomandi strateegia ja kaitsmise vajalikkus äri vajadusele. Nutikas idee on oluline ettevõtte arengus.
5. Uudne nutikas tootearendus suudab siduda turunduse ja investeeringu kapitali.
6. Idee, lahenduse läbimõtlemise käigus arvesta detaile, need määravad toote edukuse - ainulaadsus, kasulikkus, funktsionaalsus, kaubanduslik mõte.
7. Disaineri kasutamine vaid tootearenduse lõppfaasis ei too edu, edukas on disaineri ja inseneri koostöö.
8. Kontrolli, kas uue idee omadused vastavad patendi või kasuliku mudeli tunnustele.
9. Otsi patendi andmebaasidest analoogseid lahendusi, mis on juba kaitstud või millele on taotlusi esitatud.
10. Jälgi oma turunišis toodete arengut ning konkurentsi. Tee taustauuringuid ja küsi taotluste vormistamiseks nõu patendiameti eksperdilt.
11. Uuri võimalusi toetuste saamiseks (EAS).
Allikas: Traugott Läänmäe

TASUB TEADA
Kaitstavad leiutise objektid
Meetod - tootmises kasutatavad protsessid, tehnoloogiad, mõõte-, kontroll- ja signaalitöötlusmeetodid.
Seade - masinad, aparaadid, süsteemid, tööriistad, transpordivahendid, ehituskonstruktsioonid, tarbeesemed, nende iseseisva funktsiooniga osad, skeemlahendused, elektriskeemid.
Aine - materjalid, toiduained, individuaalühendid, ravimid. Patendiga saab kaitsta ka kõigi kolme eelpoolmainitud leiutise objektide kombinatsiooni, sh bioloogilist ainet.

Leiutiste õiguskaitse vormid
Patent kehtib Eestis ja enamikus riikides kuni 20 aastat ning selle menetlusaeg ulatub viie aastani. Patenditaotluse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv 3500 kr, füüsilisest isikust taotlejal 875 kr. 20 kehtivusaasta jooksul peab tasuma riigilõivu kokku 83 900 kr.
Kasuliku mudelina kaitstakse samu leiutisi nagu patendiga. Kasulik mudel peab õiguskaitse saamiseks olema ülemaailmselt uudne, kuid võrreldes patendiga ei pea see omama nii kõrget leiutustaset. Kasulik mudel kehtib kuni kümme aastat.
Kasuliku mudeli registreerimistaotluse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv 1600 kr, füüsilisest isikust taotlejal 400 kr.

Kaitstud tööstusomandi väärtus
Kõik kaubamärgid, tööstusdisainilahendused, geograafilised tähised, kasulikud mudelid ja patendid kuuluvad ettevõtte immateriaalse põhivara hulka ettevõtte bilansis aktiva poolel.

MIS ON MIS
Läbilöögivõimeline patent
Muudab toote või tehnoloogia efektiivsemaks umbes 1,5 korda.
On mitmeti kasulik, on kasulik mingis turunišis, evib uut kaubanduslikku mõtet.
Vastab tarbija ning turu ootusele - see peaks looma koostöö, olema praktilise väljundiga nutikas toode.
Oluline ettevõtte arengus või selle strateegias või mingi toote arengus, mis annab olulise konkurentsieelise.

Läbilöögivõimeline kasulik mudel
On mitmeti kasulik.
Vastab tarbija ning turu ootusele.
Eristub varasemast tootest - on sellest parem või jätk brändingule, turundusega haakuv lahendus.
Kasulik mudel, mille leiutustase küündib patendikaitse nõueteni.

Veel uudiseid

Kõik õigused kaitstud © 2024 E-Betoonelement OÜ Powered by TENFOR marketing
magnifiercrossmenuchevron-down