Menu

КАК ЗАЩИТИТЬ ИДЕИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ?

02/12/2010

Birjo Must, Äripäev Online

Среди эстонских предпринимателей защита идей не особенно распространена с точки зрения патентов или полезных моделей, кроме того, недостаточно знаний и навыков, чтобы придумывать что-то новое.

"Patendi idee on tekitada uus väärtus ning alati ei pea jalgratast leiutama, vahel piisab olemasoleva toote värskendamiseks uue nüansi või kaubandusliku mõtte lisamisest," rääkis patendiameti füüsika ja elektri ekspertiisi talituse juhataja Traugott Läänmäe.
Tema sõnul pole toodet, mida saaks müüa väga pikka aega ilma seda edasi arendamata. "Samas on väga väikeste ressurssidega võimalik saada turuliidriks," lisas Läänmäe.
Tööstusomandi õiguskaitse annab tema kinnitusel äritegevusele kindlustunde ja konkurentsieelise, mistõttu tuleks enne toote turule toomist või idee avalikustamist see kaitsta. "See võimaldab omanikul idee kasutamisel saada maksimaalset kasu kartmata, et keegi teine uudset ideed enda huvides ära kasutab," selgitas ta.

Компания получает защиту от копирования
ASi E-Betoonelement tehaste laborijuhi Aare Lessuki sõnul on leiutise kasuliku mudelina kaitsmise peapõhjus konkurentsieelis. "See kaitseb kopeerimise vastu ja konkurendid ei saa nii lihtsalt täpselt samasugust asja teha," selgitas ta.
Защищенные идеи E-Betoonelement, разработанные инженерами.

Лесcyк
подтвердил, что в случае необходимости планируется защитить свои идеи в будущем.
Ehitusfirma ASi Amhold juhi Arvu Mägi sõnul on masstootmisega tegeleval ettevõttel hädavajalik kaitsta enda loodud lahendusi. "Samas on oluline, et tootmise puhul ollakse kindlad, et ei ole rikutud ka teiste patendivaldajate õigusi, mis võib kaasa tuua katastroofilised tagajärjed," selgitas ta.

Изобретение сохраняет дух живым
Mägi kinnitusel on Amholdis tehniliste lahenduste patentimine ja teiste patentidega kursisolemine kujunenud üheks inseneritöö tavapäraseks osaks. "Leiutustegevus on mõnes mõttes üks huviala liik, mis aitab vaimu erksa ning arenevana hoida. Samuti, uurides patendialast teavet Jaapani või USA patendiraamatukogudes, saab olla kursis teiste inseneride ideede arengu ja mõttekäikudega," põhjendas ta. Just patentimine annab välispartnerile olulist ning usaldusväärset teavet firma erialase loomepotentsiaali ja taseme kohta, lisas ta.
"Põhieesmärk on loomeprotsess ise ja asjaolu, et konkurendid fundamentaalseid lahendusi ära patentides firma tegevust kinni ei pane," rääkis ta.
"Eestis taotleme reeglina kasuliku mudeli kaitsedokumenti, Euroopa Ühenduse maades aga vormistame patendid," selgitas ta.

В последние годы активность повысилась
В Эстонии процесс подачи заявок на защиту интеллектуальной собственности обычно организован, но он необоснованно долгосрочен.
Läänmäe sõnul on leiutiste kaitsmise vajalikkust hakatud ettevõtjatele aktiivselt selgitama alles viimasel paaril aastal. "Selle perioodi jooksul on märgata patentide ja kasulike mudelite taotluste arvu märgatavat kasvu," rääkis ta.

Шаг за шагом
1. Создание идеи ценности для бизнеса основано на трех навыках:
- eduka idee ehk lähtealuse äratundmise oskus toote või teenuse edasiarendamisel (informatsiooniga töötamine ja analüüsimine)
- tööstusomandi dokumentide lugemise oskus
- probleemide lahendamise oskuse ehk kuidas leiutada nii, et leiutis tooks kasu
2. Способность инновационной идеи или нового продукта получать прибыль. Если вы делаете новый способ делать что-то, вы можете найти что-то лучшее, чем ваша первоначальная цель.
3. Analüüsi toote või teenuse varasemaid arenguid, et leida edasiarenduse suund, mis võimaldaks luua toode, mis "räägiks iseenda eest," oleks võtmemudeliks kasumi teenimisel.
4. Настройте свою стратегию интеллектуальной собственности и необходимо защитить свои бизнес-потребности.
5. Инновационная разработка интеллектуальных продуктов может связать маркетинг и инвестиционный капитал.
6. Idee, lahenduse läbimõtlemise käigus arvesta detaile, need määravad toote edukuse - ainulaadsus, kasulikkus, funktsionaalsus, kaubanduslik mõte.
7. Использование дизайнера только в конце процесса разработки продукта не приводит к успеху, сотрудничество между дизайнером и инженером является успешным.
8. Проверьте, соответствуют ли функции новой идеи функциям патента или полезной модели.
9. Найдите решения, аналогичные базам данных, которые уже защищены или для каких приложений были представлены.
10. Следите за развитием продукта и конкуренцией в своей рыночной нише. Проведите фоновые исследования и попросите форму заявки обратиться к специалисту Патентного ведомства.
11. Узнайте, как получить преимущества (EAS).
Источник: Traugott Läänmäe

КАК ЗНАТЬ
Защищенные объекты изобретения
Meetod - tootmises kasutatavad protsessid, tehnoloogiad, mõõte-, kontroll- ja signaalitöötlusmeetodid.
Seade - masinad, aparaadid, süsteemid, tööriistad, transpordivahendid, ehituskonstruktsioonid, tarbeesemed, nende iseseisva funktsiooniga osad, skeemlahendused, elektriskeemid.
Aine - materjalid, toiduained, individuaalühendid, ravimid. Patendiga saab kaitsta ka kõigi kolme eelpoolmainitud leiutise objektide kombinatsiooni, sh bioloogilist ainet.

Формы правовой защиты изобретений
Патент действует в Эстонии и в большинстве стран на срок до 20 лет
Это же изобретение защищено как полезная модель, такая как патент.
Государственная пошлина должна быть оплачена при подаче заявки на регистрацию полезной модели

Стоимость охраняемой промышленной собственности
Все товарные знаки, промышленные образцы, географические указатели, полезные модели и патенты являются частью нематериальных активов компании на балансе компании.

что это
Прорыв патент
Делает продукт или технологию более эффективными примерно в 1,5 раза.
Это полезно во многих отношениях, оно полезно в рыночной нише, есть новый коммерческий смысл.
Vastab tarbija ning turu ootusele - see peaks looma koostöö, olema praktilise väljundiga nutikas toode.
Важное значение для развития компании или ее стратегии

Прорывная полезная модель
Есть много преимуществ.
Соответствует ожиданиям потребителей и рынка.
Eristub varasemast tootest - on sellest parem või jätk brändingule, turundusega haakuv lahendus.
Полезная модель с изобретательским шагом, который будет отвечать требованиям патентной защиты.

Еще новости

Kõik õigused kaitstud © 2024 E-Betoonelement OÜ Powered by TENFOR marketing
magnifiercrossmenuchevron-down