Menu

Ehituse infomudel muudab tootmise sujuvaks

14/06/2018

Ajakiri Ehitaja, Mariliis Pinn, juuni

Mustamäe ja Õismäe piirile on kerkimas juba seitsmes Pöörise elukvartali kõrghoone. Kokku kümne kõrghoonega elamukvartal annab oma nn mägedele uue ja kaasaegse näo. Siiski ei ole tegu kümne identse hoonega – iga hoone on kohendatud täpselt tellija vajadustele. Hooned kerkivad E-Betoonelemendi betoonelementidest: tänapäevased ehitusinfolahendused teevad ka elemenditootmise kiireks ja sujuvaks.

Enne Pöörise ehitamist on arendaja ning peatöövõtja TTP ning E-Betoonelement mitu hoonet koostöös ehitanud. E-Betoonelemendi juhataja Vaido Leoski sõnul oli TTP-l Pöörise kvartaligaga nende juurde tulles juba selge visioon ja esialgne arhitektuurne lahend. „Koostöö TTP-ga on toiminud, tunneme teineteise võimekust hästi,“ lisas ta.

Leoski sõnul algab hea koostöö kontaktist arendaja ja arhitektiga. „Nii tekib kõigel osapooltel selge ülevaade, mis on betoonelementide võimalused, nende head küljed ja mida on võimalik saavutada,“ lisab Leosk.

Ta näeb, et betoonelementdidest lahenduse pakkujana tootjana on neil kõigepealt oluline nõustada kliente, kes ei pruugi detailselt teada betoonelementidega ehitamisest, betoonelementide võimalustest ega sobivusest konkreetse projekti puhul. Eesmärk on, et võimalikult efektiivselt rajataks mõnus elukeskkond, kus on vähe muresid ja mis rõõmustab inimesi.

Peale betoonelementide tootmise projekteerib E-Betoonelement oma elemendid ise. „Me teame ise kõige paremini oma tootmise iseärasusi ja saame projekteerimisel juba nendega arvestada,“ selgitab Leosk.

„Enne elemenditootja juurde tulekut peaks klient arhitektiga koos esialgse visiooni paika panema: kuhu, kui suurt hoonet ja milleks ta ehitada soovib,“ ütleb ta. Nii saab tootja juba konkreetsemaid lahendusi pakkuda, sest reaalses elus on palju krundist, vajadustest ja võimalustest tulenevaid piiranguid.


Vaido Leosk, E-Betoonelemendi juhataja

Kindlasti on vaja asendiplaani, arhitektuurset visandit, kubatuure, mõõte, planeeritavaid kõrgusi, detailplaneeringu tingimusi jne. „See on alus, millele saame teha 3D visandi ja oma pakkumise,“ selgitab Leosk, kuidas alustada betoonelementidest maja projekteerimisega. Kui pakkumine kliendile meeldib, algab koostöö ja projekti arendamine BIMi mudelis. „Koostöö edenedes saame sinna mudelisse lisada ka ajalise mõõtme ning täpsustuvad ka hoone mahud, mis on otse mudelist kokku võetavad,“ lisab Leosk.

Seitsmes valmimas, kolm projekteerija laual

E-Betoonelemendi projekteerimisosakonna juhataja Jaanus Olop tunnistab, et hoonete projekteerimisel on tänaseks suurem töö tehtud, kuid kolm hoonet on veel vaja rajada. „See ei ole päris kleebi ja lõika projekteerimine,“ kinnitab ta, et iga hoone vajab eraldi tähelepanu. „Oleme kõigis teinud pisikesi muudatusitusi.“

Näiteks on muudetud pisut ventilatsiooniavade asukohti ja vastavalt tellija soovidele korterite paigutusi. „Elamukvartali ehitamine on pikk projekt ja nii kuidas turg dikteerib, nii peame kohendama projekti. Kas korteri suuremaks või väiksemas tegema,“ selgitab ta.


E-Betoonelemendi projekteerimisosakonna juhataja Jaanus Olop loodab peagi ka BIM 5D taseme klientidele kättesaadavaks teha.

Samuti on tellija näiteks alumiste korrususte äripindade seinadesse avasid juurde saanud. „Siis kontrollime projekti üle, et kandekonstruktsioonide kandevõime jääks piisav. Omaalgatuslikult suuri avasid seina teha ei tasu,“ ütleb Olop.

Siin on väga suur abi korralikust 3D mudelist ja BIM-projekteerimisest. Väljast tulnud projektid kontrollitakse üle modelleerides. „Hea projekt on kõige alus, selle järgi on hea teha betoonelementide tööjooniseid ja ehitada,“ kinnitab ta. BIM-mudelisse saab lisada rohkem kui kolm mõõdet, näiteks ka ajamõõtme, mis annab täpse ülevaate, millal midagi tegema peab, millised elemendid on juba ehitusplatsil ja millised on alles sinna teel.

BIM elementaarseks muutumas

BIM-i kasutamine muutub ehitamisel üha igapäevasemaks. „Oluline on uued tehnoloogilised lahendused enda kasuks tööle panna,“ soovitab Jaanus Olop. Kahjuks ei ole veel kõik BIM-i kasu teadvustanud ja on nii arhitekte ja ehitajaid, kes selles vallas nõu vajavad. „Seminaridel ja koolitustel osalmine on sealt saadud ideedega alustamisel abiks,“ näeb ta, et lõpuks võtavad kõik ehitusega seotud ettevõtted sarnased lahendused kasutusele.

3D-mudelid aitavad Vaido Leoski sõnul vigu vältida. „Ruumiliselt on näha, kuidas sõlmed üksteise suhtes asetsevad. Samuti saab sinna kanda ventilatsiooni-, elektri-, vee-, kütte- ja muude eriosade projektid,“ lisab ta.

Leoski sõnul liigub ehitusinfo üha rohkem IFCi formaadis hoone eri osade projekteerijate ja ehitajate vahel. See valdkond areneb suisa iga päevaga. „Positiivne. Tulevikus teist suunda ma ei näe,“ sõnab ta.

E-Betoonelement on BIM-i ja mudelprojekteerimist kasutanud juba peaaegu kümme aastat. Kogemus näitab, et nii on lihtsam lahendustes kokku leppida, parem tulem saavutada ja tähtaegadest kinni pidada. „Loodame peagi BIM-i 5D tasemel klientidele kättesaadavaks teha. Oma maja siseselt me seda kasutame, kuid klientidele pakume infot veel tükati. Õppida on palju. See võib näida keerulisena, aga iga muutus ongi keeruline,“ lisab Leosk ja selgitab, et materjalide mahtude arvutamist mudelis kasutatakse Eestis veel vähe. Samuti näeb ta, et arhitekti nägemus liigub tulevikus juba virtuaalsesse reaalsusesse ning soovitab võtta oskajad inimesed appi ja mudelprojekteerimine kasutusele võtta.

Fantaasia on piiritu

Jaanus Olop leiab, et parima lahenduse saab koos arhitektiga töötades. „Soovid, lahendused ja ideed tuleb läbi rääkida,“ soovitab ta. Tihti on tema sõnul arhitektidel juba soovitust visioon olemas, kuid pisut siit-sealt koos lihvides saab parema lahenduse. „Inimaju võib kõike välja mõelda. Tänapäeval piiravad ehitust vaid fantaasia ja võimalused,“ kinnitab Olop, kuid lisab kohe, et kliendid soovivad enamasti kulud kontrolli all hoida, vaja mõistlikku lahendust. „Tuleb leida kompromiss, nii et projekt oleks majanduslikult mõistlik ja säiliks arhitektuurne visioon,“ lisab mees.

Ka Pöörise arenduse valmis ideed tuli detailides optimaalsemaks timmida. „Eriti palju nägime vaeva rõduelementidega,“ meenutab Olop. Nimelt on igal Pöörise korteril kauni vaatega suur rõdu. Et need oleks avarad ja avatud, tuli projekteerida lae külge kinnituv konsoolne betoonlahendus. „Suures pildis on Pöörise elemendid lihtsad. Kuid alati on pisiasju, mis määravad projekti teostatavuse,“ lisab ta. Seetõttu pannakse just eriti suurt rõhku projekteerimisel elementide liitekohtadele, akendele, ustele ja muudele läbiviikudele. Näiteks paneelid ja nende liitekohad tuleks lahendada arvestades, et montaaz sujuks viperusteta. Kõrghoonete puhul tuleb arvestada ka kaaluga, et hoone alumised korrused suudaks ka ülemisi kanda. Tähelepanuta ei tohi jätta ka jäikust, muidu kukub hoone lihtsalt ümber. Ja tulekindust.

Samuti toob Olop välja, et majanduslikult odavam on projekteerida hoone nii, et seal oleks võimalikult palju sarnaseid elemente, mida saaks seeriana toota. „Valada võib kõike, kasvõi keerubitega sambaid. Kui neid on palju vaja, siis on see juba seeria,“ ei kärbi ta siin arhitektide tiibu.

Ka Pöörise on just nii projekteeritud, et oleks võimalikult palju on seeriaelemente. „Tootmine ja paigaldamine on nii lihtsamad,“ lisab Olop.

Kommentaar: Kompaktne teenus koos projekteerimisega
AS TTP ehitusdirektor Herki Narusk

„Kõige olulisemaks pean kvaliteeti. E-Betoonelemendi kasuks rääkis parim hinna ja kvaliteedi suhe. Meid seob E-Betoonelemendiga pikaajaline koostöö ning see on olnud igati positiivne.

Mitmekorruseliste hoonete ehitamisel on olulised ehituse aeg ja kiirus - elementmaja saab kokku monteerida väga ruttu. Elementidel on teostatud välisviimistlus, mistõttu ei ole vaja hiljem tellinguid ja soojustust eraldi paigaldada ning paneelid on seest siledad ega nõua paksu krohvikihti.

Tellija jaoks on parim variant kompleksteenuse kasutamine, kus pakutakse projekteerimist, elemenditootmist ja paigaldust."

Kommentaar: Betoon – väärikas valik
Nord Projekt AS arhitekt Andres Kariste

„Pöörise elamurajoon sünnilugu jääb kümne aasta tagusesse aega. Nord Projektil on olnud eelnev pikaajaline koostöö TTP-ga, olles neile projekteerinud elamukvartali Andrekse teele ja korterelamud Lehiku teel. Sinna sündis ka Padriku teele betoonelementidest korterelamute piirkond. Saades innustust nende edust, jätkati koostööd arhitekt Meeli Truuga 16 kordsete elamute kvartalit kavandamisel. Detailplaneeringu eskiis ja hoonete arhitektuursed lahendused ongi tema käe alt sündinud. Kahjuks tema elutee katkemine esitas väljakutse noorematele kolleegidele alustatud projekti elluviimisel.

Valik kolmekihilise raudbetoon monteeritava paneeli kasuks tulenes kõrghoonetele esitatavate tuleohutusnõuetest nii konstruktsiooni püsimisele kui ka sise- ja välispinna tuletundlikkusele. Vähemtähtis pole ka materjali väärikas ajaline säilimine väliskeskkonnas. Arendajale oli samamoodi oluline ehituse kõrgeim kvaliteet sõltumata ehitusperioodi sattumisest erinevatele aastaaegadele.

BIM-i projekteerides minimaliseeritakse projekteerimisvead, saavutatakse monteerimistäpsus ja saab minimaliseerida erinevate kommunikatsioonide kulgemisel ja ristumistel tekkivat ruumikadu. Läbiviikude kohad saab eelnevalt paneelidesse rajada. See on kasvav trend ja ka juba tellijate poolt nõutav, nende võimekus projekti lugeda ja kontrollida. Ilmselgelt muutub see lähiaegadel projekteerimises standardiks."

Pöörise elamukvartal E-Betoonelement

Pöörise elukvartal

Pöörise on täiesti uus elukeskkond, mille rajamist alustati nullist. Varem laiusid krundil laohooned ja parkimisplatsid. Kvartal sai teed mänguväljakud, haljastus ja parkimismaja. Kokku on kvartalis kümme 12- ja 14-kordset hoonet, mille alumistel korrustel on äripinnad, kõrgemal ühe- kuni neljatoalised korterid.

Kõik leiavad Pööriselt midagi. Lastega peredele on eeliseks lähedal asuvad koolid, lasteaiad ja mänguväljakud. Samuti on lähedal Tallinna loomaaed ja palju söögikohti, kus pere ja sõpradega aega veeta — Rucola, Umami Resto ja Café Lyon on vaid mõned näited neist.

Spordilembeliste inimeste meeleheaks on Pöörise elamurajooni lähedal asuvad looduskaunid spordirajad, pargid ning tervisekeskused, mis pakuvad hulgaliselt vaba aja veetmise võimalusi.

Eesti Vabariigi 100. juubelist inspireerituna rajati Pöörise elamurajooni skulpturaalse kompositsiooniga väljak, mille autoriks on arhitekt Raiko Reinson.

Veel uudiseid

Kõik õigused kaitstud © 2024 E-Betoonelement OÜ Powered by TENFOR marketing
magnifiercrossmenuchevron-down