E-Betoonelement toodab elemendid Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ uuele äri- ja tootmishoonele

E-Betoonelement toodab elemendid Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ uuele äri- ja tootmishoonele

E-Betoonelement on alustanud tootmise ja tarnetega Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ uue äri- ja tootmishoone ehitusele.

 • Projekt: Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ äri- ja tootmishoone
 • Aadress: Pärnu mnt 556b, Saue vald
 • Tellija: Conviso OÜ
 • Teenused: elementide projekteerimine ja transport
 • Toodete nomenklatuur: õõnespaneelid, postid, talad, SW-seinad, vaheseinad ja trepid
 • E-Betoonelemendi projektijuht: Toomas Böttcher

„Hoone välisilme mitmekesistamiseks on paneelide väliskoor jagatud horisontaalselt valevuukidega ristkülikuteks. Pinnaerinevuste saavutamiseks kasutatakse fassaadipaneelide tootmisel matriitse, mis asetatakse enne valamist paneelivormi põhja. Mängulise fassaadil tagavad kahe erineva mustiga matriitside kasutamine, millele lisanduvad siledad töötlemata pinnad,“ kommenteeris E-Betoonelemendi müügiinsener-projektijuht Tõnu Ernits.

Foto: www.maru.ee

E-Betoonelemendi tarned lõpevad novembris, hoone valmib lõplikult 2016. aastal.

Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ kuulub Karl Storzi ettevõtete gruppi, mille põhitegevusteks on meditsiiniliste endoskoopide ja nende komponentide tootmine ning endoskoopide remont. Gruppi kuulub 40 ettevõtet nii Euroopas kui ka Ameerikas. Eestis tegutsetakse alates 1994. aastast.

T1 kaubanduskeskuse elemendid tarnib E-Betoonelement

T1 kaubanduskeskuse elemendid tarnib E-Betoonelement

AS E-Betoonelement ja AS Merko Ehitus Eesti sõlmisid tarnelepingu Peterburi tee 2 asuva T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse monteeritavate raudbetoonelementide tööprojekti projekteerimisele ning elementide projekteerimisele, tootmisele ja tarnele.

 • Projekt: T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskus
 • Aadress: Peterburi tee 2, Tallinn
 • Tellija: Merko Ehitus Eesti AS
 • Teenused: monteeritavatest raudbetoonelementidest tööprojekti projekteerimine; raudbetoonelementide projekteerimine, tootmine ja transport
 • Toodete nomenklatuur: õõnespaneelid, postid, talad, trepid, sokli- ja seinaelemendid
 • E-Betoonelemendi projektijuht: Toomas Böttcher

„T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse projekt on huvitav oma lahenduse poolest, sest tegemist ei ole tavapärase ristkülikukujulise hoonega, vaid selles on suured ja avatud erikujulised aatriumid. Sellest tulenevalt saab projekteerijatele olema väljakutseks lahendada monteeritavate ja monoliitsete osade omavahelised sõlmed.
Tegemist on väga mahuka projektiga, mis seab kõrgendatud ootused nii tootmis- kui ka tarnegraafikutele,“ kommenteeris E-Betoonelemendi projektijuht Toomas Böttcher.

T1 kaubanduskeskus laiub ca 55 000 m², kuhu on planeeritud enam kui 200 poodi. Keskus avatakse külastajatele 2017. aasta sügisel.

Täpsem informatsioon siit.

Pagulased paisatakse Eesti tööturule

Kristjan Ats Mägi, Äripäev

E-Betoonelemendi Tamsalu tehases töötab Sudaanist pärit Adam Ibrahim Abdulrahman Awad. Foto: Eiko Kink.

Kui muidu peavad põgenikud läbima pika taotlustemere, siis need 150 pagulast, kes Eestisse saabuvad, ei jää majutuskeskusesse pidama, vaid saavad endale tasuta üüripinna ning võimaluse minna kasvõi kohe tööle.

Nüüdseks on selge, et Eesti võtab kahe aasta jooksul vastu 150 pagulast. Riiki saabudes asub pagulane elama mõnda valla või linna poolt pakutavasse üüri- või sotsiaalkorterisse. Ta saab endale õigused saada sotsiaaltoetuseid, riikliku pensioneid ja terviseteenuseid. Tööle võib ta asuda silmapilkselt, kui selleks võimalus tekib.

Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Oskar Lepiku sõnul on rahvusvahelise kaitsja saajal võrdne Eestis elava alalise elanikuga, ehk siis tal on õigus töötada, saada tööturutoetuseid ja tööturuteenuseid. „Tööloa saamiseks pole vaja läbida eraldi menetlust,“ ütles Lepik.

Tööotsingul pagulased üksi ei jää – riik pakub Lepiku sõnul neile töö leidmise lihtsustamiseks erinevaid toetuseid ja tugiteenuseid, näiteks võimalust eesti keele õppeks. Samuti teeb valitsus Lepiku kinnitusel koostööd Töötukassaga, et töö leidmine oleks võimalikult kerge ja sujuv. „Vajadusel koostatakse pagulasele Töötukassa poolt individuaalne tööotsimise plaan,“ sõnas Lepik.

Tervise- ja tööministri Rannar Vassiljevi sõnul pakub töötukassa pagulastele abi samamoodi nagu ka teistele Eestis elavatele töötutele. „Meie läheneme inimesele võimalikult personaalselt, selgitame välja tema enda kvalifikatsioonid ja soovid, et võrrelda seda tööturul olevate pakkumistega,“ ütles ta, „See kehtib ka pagulaste puhul.“

Kuigi Rannar Vassiljevi sõnutsi ei maksa valitsus pagulaste töölevõtmise eest soodustusi ega toetuseid, on mitmed ettevõtted tundnud huvi nende tööle rakendamise osas. Nende seas on sellised firmad nagu näiteks AS E-Betoonelement, OÜ Tallinna Pesumaja, OÜ Baltic Log Cabins, AS Hagar ja OÜ Pandivere Pansion.

E-Betoonelemendi Tamsalu tehase juhataja Marek Preesi sõnul on neil praegu tööl kaks pagulast, kes töötavad betoontoodete valmistaja ametikohal. „Initsiatiiv tuli tegelikult Vao keskusest, kust uuriti, et kas meil on vabu kohti,“ ütles Prees.

Tulevikus on ettevõte Preesi sõnul vajadusel valmis võtma veel pagulasi tööle, kuid samas peab valikuid langetama ettevaatlikult. „Peab vaatama, et mingeid kampasid ei tekiks,“ kommenteeris ta. Keelebarjääri Prees probleemiks ei pea, näiteks suheldakse praegu firmas töötava ukrainlasega vene keeles ning sudaanlasega inglise keeles.

Vao külas asuva Pandivere Pansioni juhataja Sirje Pediuse sõnul tuli nende huvi pagulaste vastu sellest, et ettevõttesse ei leitud kuskilt tööjõudu. „Kuigi palk on täiesti korralik, helistavad inimesed vaid selleks, et töötukassat maha rahustada,“ ütles Pedius. Tööjõu puuduse tõttu võttis pansionaat ühendust Vao pagulaskeskusega, kust pakuti neile inimesi, kes tahtsid Eestis tööle asuda. Tulemusena sai ettevõte endale koristaja ning meditsiinilise haridusega hooldaja.

Töölevõetud pagulasi kirjeldab Pedius kui töökaid ning intelligentseid inimesi, ainukeseks takistuseks on veel keel. „Nad peavad ikka eesti keele ära õppima, aga eks me aitame neid ja nad näitavad selle vastu ise ka huvi,“ sõnas ta. Pediuse väitel on ettevõttes vaba veel öövalvuri ametikoht, mida võiks täita samuti pagulane.

Olenemata valitsuse pingutustest ja ettevõtete huvist ei ole pagulastel tasuva töö leidmine kerge. MTÜ Pagulasabi juhatuse liikme Eero Jansoni sõnul on pagulaste seas erinevate haridustasemetega inimesi, kuid valdavalt saab pagulane vaid lihttööle. „Neil on olemas kõrgharidus, aga nende haridusdokumente pole võimalik Eestis tunnustada,“ ütles Janson.

Jansoni väitel saab aga pagulane ise oma šansse tööturul suurendada eelkõige keeleõppega. „Kui ei oska vene keelt ega inglise keelt, siis on keeleõpe esimene võimalus oma võimaluste parandamiseks. Tõsi, on ka ettevõtteid, kes võtavad tööle inimesi, kellega saab suhelda ainult käte ja jalgadega,“ sõnas ta. Lisaks soovitab Janson pagulastel kasutada ümberõppevõimalusi, kui selleks raha on.

Rannar Vassiljevi sõnul on oluline, et pagulane usaldaks abisüsteemi, mida Eesti riik pakub. Samuti tekib tema väitel ka võimalus, et pagulastele pakutakse töid vastavalt nende haridusele – selleks on vaja vaid aega. „See kõik tekib protsessi käigus, ettevõtja võtab ju tööle sisuliselt tundmatu inimese,“ sõnas Vassiljev.

Jansoni sõnul võiks riik aga pagulaste töö leidmise lihtsustamiseks anda ohjad töötukassa kätte. „Kui need 150 inimest tulevad, siis ei peaks mitte riik neid mehhaaniliselt omavalitsuste vahel ära jaotama, vaid hoopis töötukassa tegema konkreetse seose inimese, tema töökoha ja lõpuks elukoha vahel,“ rääkis ta.

Pagulased ise on aga Jansoni sõnul töö leidmiseks äärmiselt motiveeritud. „See on nende esimene prioriteet, nende jaoks on see isegi tähtsam kui elukoha leidmine,“ sõnas Janson.

Kaagvere erikooli elemendid on paigaldatud

Kaagvere erikooli elemendid on paigaldatud

 • Objekt: Kaagvere erikooli kompleks – peamaja, peremaja ja kuus rühmakodu
 • Aadress: Kaagvere, Tartu maakond
 • Arhitektid: Esplan OÜ
 • Tellija: YIT Ehitus AS
 • AS E-Betoonelemendi töövõtt: projekteerimine, elemendid ja paigaldus
 • Projektijuht: Toomas Böttcher

AS E-Betoonelemendi tööd Kaagvere erikooli ehitamisel on lõppenud. Töövõtt hõlmas erikooli peahoone, peremaja ja kuue rühmakodu hoonete projekteerimist, tootmist, transporti ja paigaldust.

„Antud projekti puhul oli tegemist elementlahenduse täistöövõtuga, mis tähendas, et alates joonistest kuni paigalduseni sai E-Betoonelement kogu hoonekompleksi lahenduse optimeerida elemendi põhiselt. Projekteerimises loodi kavandatavast hoonest Tekla BIM tarkvaral põhinev 3D mudel, mis võimaldas kogu edasist tööd teha ühelt platvormilt. Mudelit täiendati vastavalt projekti staadiumitele järk-järgult kuni paigalduseni välja. Selline lähenemine aitas oluliselt kokku hoida aega ja vältida vigade tekkimist, sest mudeli ülevaatlikkus võimaldab kiiresti modelleerida, läbi kaaluda ja võrrelda erinevaid alternatiive, lisaks läbi mängida tarneahela kulgu. Peatöövõtja YIT Ehitus jäi E-Betoonelemendiga igati rahule, kuna ei pidanud tegelema eraldi projekteerimise, valmistamise ja paigaldusega.

Ka elementide kvaliteediga jäädi rahule, sest tähelepanuväärseid toonierinevusi patineeritud roostevärvi pindadele ei jäänud.

Erilised kiidusõnad öeldi E-Betoonelemendi paigaldusmeeskonnale eesotsas Marko Haabjärve ja Raigo Grünthaliga. Sarnaselt E-Betoonelemendile pöörab peatöövõtja YIT Ehitus suurt tähelepanu tööohutusele ja ehitusobjektidel kehtivad nõuded turvavarustusele, nt kinnitusrihmaga kiiver, kaitseprillid, turvajalanõud jne. Lisaks heale ja oskuslikule montaažitööle, märgiti ära paigaldusmeeste poolt järjepidev ohutusvahendite kasutamine, mis oli eeskujuks ka kõigile teistele alltöövõtjatele“, kommenteeris AS E-Betoonelemendi projektijuht Toomas Böttcher.

Kooli välisfassaadi elemendid on töödeldud rauasulfaadi lahusega, et saavutada hoonetel roostevärvi toon.


Foto: Vaade Kaagvere erikooli hoonetekompleksile

Kaagvere erikool avatakse õppetööks käesoleva aasta sügisel.

Pöörise elamukvartali kahe kortermaja elemendid on paigaldatud

Pöörise elamukvartali kahe kortermaja elemendid on paigaldatud

Pöörise elamukvartali kahe 14-korruselise kortermaja elemendid said paigaldatud. E-Betoonelemendi töövõtt hõlmas korterelamute kandevkonstruktsiooni elementlahenduse projekteerimist, tootmist ja paigaldamist.

Objekt: Pöörise elamukvartali kaks esimest hoonet
Aadress: elamukvartal Mustamäel, Kadaka tee ja Akadeemia teega piirneval alal
Arhitektid: Nord Projekt AS, Meeli Truu ja Andres Kariste
Tellija: TTP AS
AS E-Betoonelemendi töövõtt: projekteerimine, elemendid ja paigaldus
Projektijuht: Toomas Böttcher

Pöörise korterelamud on suurepäraseks näiteks E-Betoonelemendi elementlahenduse kontseptsiooni rakendamisest, mille puhul tellija usaldas raudbetoonist hoone karbi lahenduse valmimise täies ulatuses E-Betoonelemendi kogenud meeskonnale.

E-Betoonelemendi projektijuht Toomas Böttcher: „Meie tellijaks on Pöörise korterelamutel kinnisvaraarendaja ja ehitusettevõte TTP AS, kellega oleme koostööd teinud enam kui 10 aastat. Hea omavaheline kommunikatsioon ja usaldus on taganud parima tulemuse hoonete valmimisel. Pöörise projekti puhul näitasid head omavahelist koostööd ka E-Betoonelemendi inimesed, alustades projekteerijatest ja lõpetades logistika korraldamise ning paigaldusega. Projekt õnnestus igati. E-Betoonelemendi meeskond on valmis ka kaheksa järgmise hoone valmimisse oma panuse andma.“

E-Betoonelemendi paigaldusosakonna juhataja Marko Haabjärv: „Tegemist on seni kõrgeimate hoonetega, mida oleme monteerinud. Hoonete kõrgus on ligi 42,5 meetrit. Logistilises plaanis olid tarned täpsed, kuid käesoleva aasta kevadel tugevate tuulete tõttu, olid paigaldustööd mitmel puhul häiritud ja graafikuid tuli ringi mängida. Lõpptulemusena valmis siiski kõik tähtajaliselt.“


Fotol: E-Betoonelemendi paigaldusmeeskond

Pöörise korterelamute kohta on valmimas elementlahendust tutvustav video, mille kohta anname edaspidi kindlasti märku ka meie kodulehel.

Tänapäevast elementlahendusel põhinevat korterelamut iseloomustavad heli- ja mürakindlus, energiasäästlikkus, vähene hooldusvajadus, turvalisus ja hea väljanägemine. Täpsemalt saab lugeda siit.

Loe ka: 08.04.2014 Pöörise elamukvartali korterelamute elemendid projekteerib, toodab, tarnib ning paigaldab AS E-Betoonelement

Täpsemalt elamukvartali kohta saab lugeda:

http://www.ttp.ee/muuk/11336/ ja http://poorise.uusmaa.ee/

E-Betoonelemendi tarned Tallinki logistikakeskusele on alanud

E-Betoonelemendi tarned Tallinki logistikakeskusele on alanud

Tarned Tallinki logistikakeskusele, asukohaga Vana-Narva mnt 5b, Maardu, on alanud.

 • Tallinki logistikakeskus
 • Aadress: Vana-Narva mnt 5b, Maardu
 • Tellija: Merko Ehitus Eesti AS
 • Teenused: elementide projekteerimine, tootmine ja transport
 • E-Betoonelemendi projektijuht: Toomas Böttcher

Toodetest projekteerib ja toodab E-Betoonelement õõnespaneelid, postid, talad, 3-kihilised seinaelemendid ja trepid. Elemenditarned objektile kestavad juuni keskpaigani. Hoone valmib lõplikult 2016. aasta alguses.

Tallinki laohoone puhul on tegemist 15 000 m² laopinnaga, mis põhiosas on ühekorruseline ning osaliselt kahekorruseline. Lisaks laoruumidele paiknevad hoones töötajate büroo- ja olmeruumid.

Tallinki logistikakeskus

Fotol: Hoone kandevosa lahendus