Perioodil 28.02.13 kuni 30.06.13 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt “Tootmise efektiivsuse kasvatamisega seonduvate parendusprojektide elluviimine Harku tehases”. Aktsiaseltsi E-Betoonelement toetussumma oli 5000 eurot. Projekt sai tuge EASi teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.