Seina- ja katuseelement

Katuseelement + seinaelement = BAASHALL

Katuseelement

Pika ja saleda kõrgtehnoloogilise kandva katuseelemendi kalle, kaal ja paksus on viidud miinimumini, selle sadulakujulise elemendi STT pikkus ulatub 30 meetrini.
Elemendi kuju töötati välja katsetuste käigus, taotledes optimaalset suhet mõõtmete, massi ja kandevõime vahel.
Kui keskel, katuseharja kohal, on elemendi kõrgus 760 mm, siis kohati on elemendis betoonikihi paksuseks ainult 20 mm.
Kandetugevus on tagatud jäigastusribidega. Talade allosas on paksendused, millesse on peidetud pingearmatuur.
Element valmistatakse kõrgemargilisest betoonist B70 tulepüsivusklassiga R45 (kuni R60). Kalle 1:40 tagab nõutava veeäravoolu.
Mooduliks on elementide laius 2,4 m.

Seinaelement

Kandev välisseinamoodul on tehases nn võileivaprintsiibil valmistatud betoonelement. Selle välispind kannab lõppviimistlust ning betoonikihtide vahele on peidetud soojustuskiht.
Seinaelement annab sisekõrguseks kuni 8 m. Selle paksus on 300 mm, millest 150 mm moodustab kahe betoonikihi vahel asetsev isolatsioonimaterjal. Seinaelement saab juba tehases soovitud ilmastikukindla pinnakatte, värvi ja struktuuri, kõigi vajalike avade ja projektis ette nähtud iseärasustega.

Baashalli katuselement

Lisainformatsioon: http://www.bashallen.eu/et

Baashalli paindlikkuse võtmeks on see, et puudub vajadus lisakonstruktsiooni, tavalise post-tala-süsteemi järele, mis võimaldab põrandapinda täielikult ära kasutada. Katuseelementidega kaetakse ava, mille moodustavad hoone neljas küljes paiknevad seinaelementide rivid. Nõnda moodustub stabiilne ehituslik konstruktsioon.