Objekt: Maanteemuuseumi välialad
Asukoht: Varbuse, Kanepi vald, Põlvamaa
Tellija: Kagu Teedevalitsus
Arhitektid: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Karli Luik ja Pelle-Sten Viiburg, Arhitektuuribüroo Salto OÜGraafiline betoon
Peaehitaja: AS KPK Teedeehitus
Elemenditöövõtt: AS E-Betoonelement

Käesoleval nädalal alustati E-Betoonelemendi Harku tehases graafilise betooni viimistlusega elementide valmistamist Maanteemuuseumi väliala ehitusele. Valminud on juba ka esimene graafilisest betoonist element, millel on kujutatud kasemetsa.

Graafilise betooni viimistlusega elemendid on osa ideest kujundada Maanteemuuseumi välisekspositsiooniks olev TEE, mis kulgeb läbi ajaloo. Käänuline teekond võimaldab teed ja sellega kaasnevat ruumi esitleda nii, et vaateväljas on korraga üks aeg ja koht. Igale rajatud teelõigule vastab mingi teadaolev(olnu) teekatkend Eestimaalt või vanalt Liivimaalt. Näiteks on sootee rajamise eeskujuks Kata-Heinasoost leitud ja väljakaevatud sootee lõigud. Teeruumide näitusel eksponeeritakse ka teadaolevaid ja konteksti sobivaid ajaloolisi teepäraldisi nagu miilikivi, verstaposte, tarasid, teeviitu, silte, fassaade jne.

Liikumist teel saadavad graafilised betoonpinnad, millede täpsus ja teravusaste on võrreldavad vanade, veidi räsitud mustvalgete fotode või filmikaadritega.

Maanteemuuseumi väliala valmib 2010. aasta suveks.

Lisainformatsioon: http://muuseum.mnt.ee/?D=201

Graafiline betoon

Graafilisest betoonist sootee-elemendid laiusega 3×5 m