AS E-Betoonelement Tamsalu tehase töötajatele viidi perioodil 8.12.11 kuni 14.02.12 läbi koolitusprojekt “5S juurutamine Tamsalu tehases” Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel.

Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.


 

5S süsteem põhineb viiele s-tähega algavale jaapanikeelsele sõnale: SEÏRI-sorteeri; SEÏSO-korista; SEÏTO-süstematiseeri, lihtsusta; SEÏKETSU-standardiseeri, loo reeglid; SHITSUKE-pidev parendustegevus ja enesedistsipliin. Süsteem puudutab kõiki töötajaid.