Menu

Цифровая система, уменьшающая растраты в строительстве

24/01/2019

ПРЕССА

Газета Äripäev, новости строительства, январь 2019

Юули Немвальтс

Много говорят об оптимизации и прибыльности в строительстве. Эксперты считают, что простои и сбои на строительной площадке приводят прибыльности в размере около 70%. В настоящее время ведется поиск решений, которые бы дали возможность быть более экономичными независимо от строящегося объекта, выявлять возможные отклонения в проекте и беспрепятственно организовывать всю логистическую цепочку.

АО E-Betoonelement, производитель строительных решений из бетонных элементов, использует цифровое моделирование или BIM (Building Information Modeling), позволяющее протестировать здание и вывить «узкие места» конструкции еще до начала работ на площадке.

Яанус Олоп, руководитель отдела проектирования, в качестве преимущества использования цифровой модели привел тот факт, что в правильно разработанной модели для производителя уже имеются все объемы материалов. Поскольку эти материалы можно автоматически перенести в программное обеспечение для планирования учета затрат предприятия (система ERP), исключается оформление заказа материалов вручную, так сказать, с чертежей.

„Ühtlasti jäävad ära materjali käsitsi sisestamisel tekkivad eksimused,” lisab Olop, et mudelis on võimalik pilte ekraanil igast nurgast pöörata, mis võimaldab planeerida montaaži järjekorda vastavalt projektis kasutatud sõlmedele.

Kuna mudelisse on sisestatud ka ajafunktsioon, on võimalik prognoosida materjalide vajadusi ajas – et materjalid saaks õigeaegselt lattu valmis tellida. Eelnevalt saab kontrollida, kui palju elemendid kaaluvad, mis võimaldab kontrollida, et tellitav kraana oleks tööde teostamiseks piisav. Lisaks teeb virtuaalne mudel mugavamaks ehitusprotsesside skeemide jälgmise, loetleb Olop plusse. „Selgust on rohkem ja vigade arv väheneb.”

Марко Хаабярв, руководитель отдела монтажа, говорит, что проектировщики, которые ежедневно используют программу, обладают хорошими навыками, а те, кто не использует BIM ежедневно на строительной площадке, рискуют, что навыки работы с программным обеспечением не закрепятся и эффективность может остаться низкой.

Движение информации

Ehituses juhtub sageli, et asjaolud täpsustuvad ja on vaja töö käigus projekti muuta. Olop rõhutab, et muutuste tegemisel on esmatähtis kõigile osapooltele teada anda mida ja milleks muudeti. „Muudatuste mõjude analüüsil on BIM mudel hindamatu abimees. Kuna koondmudelis on kõik projekti osad, on hea hinnata, mida toob endaga kaasa ühe seina asukoha muutmine ventilatsioonitorude või teiste seadmete paiknemise osas ja ka vastupidi – kui torud viia teise asukohta, on mudelis kergest hoomatavad erinevad ristumised,” räägib ta, et kui on soov talasid paigaldada, saab mudelist näha, kas need jäävad hiljem kraanale ette. Elementide tellimisel on lisaks mugav kontrollida, kas elementide platsile tellimise järjekord on õige või on kogemata jäänud kahe tala alune post tellimusest puudu.

„Ka on kergem mõjusid hinnata ja näha alternatiivseid variante,“ jätkab Olop, kelle sõnul on oluline, et ehitusel oleks kõigil võimalus BIM-i kasutada. „Oskus lugeda sisestatud infot ja teistele seda edsai anda, on võtmetähtsusega küsimus, mis eeldab nii projekteerija-, materjali valmistaja- kui ka ehitajapoolset kvaliteetset infosisestust.” Nii võiks igal projektil võiks olla oma BIM koordinaator.

Расход материалов под контроль

BIM также облегчает создание сводных таблиц и расчеты стоимости материалов. «При расчете весов, уточнении сроков монтажа, заказе бетонных элементов и других материалов я использую систему BIM, где можно взять график монтажа и исходя из него сделать соответствующие заказы в производственной программе. Это наше место роста для более плавного управления всем процессом», - говорит Хаабярв. «Если проект строительства не наш и управляется из офиса клиента, то сложнее управлять изменениями и всей информацией,» - признает он. «В случае собственного проекта спрашивают, работает ли то или иное. Однако сложно дать отзыв о других проектах, поступающих извне. Особенно, если информация должна быть предоставлена ретроспективно, на следующем строительстве может быть уже другой человек или информация не перемещается достаточно быстро», - приводит он пример.

„BIM ei ole mingi imevahend,” rõhutab Olop, kelle sõnul peavad protsessid paigas olema. „See on moodne töövahend, mis võimaldab osasid asju lihtsamalt ja kiiremini teha.”

BIM уменьшает количество бумажной работы

Olopi sõnul tekivad info liikumises „pudelikaelad“ ootamatutest faktoritest. Pigem muudab BIM ehitamisprotsessi digitaalseks ja vähendab paberitööd, tehes informatsiooni edastamise teistele projekti osapooltele kiiremaks ja täpsemaks. Näiteks, kui tootja on betoontoote ära valanud, siis samal hetkel näevad projekteerijad, ehitajad, tellijad – kõik kellel on mudelile juurdepääs, kogu infot. „Tellijale on see abiks rahavoogude planeerimisel ja võimaldab kontrollida teostatud tööde mahtu. Terve ehituse protsess läheb läbipaistvamaks, võimaldades vanad projektijuhtimismeetodid muuta kaasaaegsemaks, uued ja vähekasutatavad saavad rohkem sõnaõigust.“

Смотрите также: https://betoonelement.ee/bim/

Комментарий

Индрек Аллманн
Член правления Эстонской ассоциации архитекторов

BIM помещает строительные работы во внутренние помещения

Глядя на то, что происходит сегодня в Скандинавии или, например, в Латвии, мы явно в авангарде сферы BIM. Кажется, у нас в Эстонии просто есть привычка принимать все новое.

Инструменты проектирования развиваются день ото дня. Исходя из собственного опыта, я могу утверждать, что сегодня в Эстонии на более крупных объектах общение со строителем на 100% осуществляется через BIM.

Говоря о BIM, необходимо понимать, что это на самом деле не что иное, как часть перенесение классических строительных работ во внутренние помещения в руки архитекторов и инженеров.

Если это не отражается в статьях бюджета строительного объекта, то неуместно предполагать, что кто-то будет этим занимается на 100% из чистого энтузиазма.

Alustuseks tuleks eristada, kas objekt on suur või väike, ning kas ehitaja on ühtlasi ka arendaja. Julgen väita, et väiksema hoone puhul loeb BIMist enam meistrimehe kutsemeisterlikkus – täiendav infovoog valdkonnas, mida ta on harjunud nagunii oma peas haldama, ei anna suurt juurde.

Другое дело с более крупными объектами, где, помимо значительного упрощения работы отдела бюджетирования, визуализация улучшает связь с реальным исполнителем работы. Поскольку проектом BIM легче управлять, для девелоперов снижается риск дополнительной работы из-за возможных нужд перестройки и или других неожиданностей.

Я хотел бы подчеркнуть, что BIM не означает автоматически, что проект будет лучше. BIM это такой же инструмент, как карандаш. С точки зрения BIM идеально можно спроектировать даже совершенно никуда негодный проект.

Tänaseks väljakutseks on erinevad BIM standardid – RKASil on oma, Rail Balticul oma, arendajatel ja konsultantidel omad. Tasuks konsolideeruda, sest siis oleks kõigil lihtsam – sellest saab alguse nii eelarve ühtlustatud täpsusaste kui ka alltöövõtjate parem koostöö platsil.

Kõige olulisem on, et ei unustataks, et programmi toodud “vastuolud” projektis võivad olla üpriski tühise kaaluga võrreldes olukorraga, kus ahtitektuurne või insenertehniline lahendus on sisuliselt mäda.

Еще новости

Kõik õigused kaitstud © 2024 E-Betoonelement OÜ Powered by TENFOR marketing
magnifiercrossmenuchevron-down