Posti ja tala sõlmed vahelaes:

Ristkülikpostile toetuv tala

Ümarpostile toetuv tala

Ristkülikposti konsoolile toetuv tala

Peitkonsooliga ühendussõlm

 

Tehnilised andmed
Posti minimaalsed mõõtmed vastavalt tulekindlusele:

R 60 120 120
b min mm 200 300 450
Kaitsekiht mm 20 35 35

Tolerantsid normaalklassil(mm):
pikkus ±15 või L/1000
kõrgus ja laius ±10
terasosad ±10
külgkõverus ±10 või L/500
otsaserva kõrvalekalle täisnurgast ±10
otspinna kõrvalekalle vertikaalist ±15
eeltõus ±10 või L/500
avade asukoht ±20
tulekindlusklass: vastavalt projektile

Koormusdiagramm:

Projekteerimise ja nõustamise lähteandmed: kujujoonis, normatiivsed koormused, varutegurid (eraldi ekspluatatsiooniolukord, montaažiolukord, katastroofiolukord, tulekahjukoormus), toesõlmed, konsoolide tüübid ja koormused.

Lisateave talade projekteerimiseks on saadaval tehnilistes abimaterjalides:
RUNKOBES Väljaandja: Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö
Valmisosarakentaminen I,II. Väljaandja: RTT Rakennustuoteteollisuus ry

ja internetist:
www.parma.fi/
www.peikko.ee
www.anstar.fi/