Eelpingetalade kandevõime diagrammid

 

Koormusdiagrammid on koostatud vastavalt staatilisele koormusele.
Betooni survetugevusklass B50 (vastav kategooria Soome normide järgi K50).
Kasuskoormusest on alalise koormuse osakaal 50%.

Graafikud (H*B) kehtivad ainult esialgseks ristlõike valikuks.