Harku
EVS-EN 13369 Vastavustunnistus. Eritüübilised betoonvalmistooted
EVS-EN 13369 Common rules for precast concrete products
EVS-EN 13369 Erityyppiset betonielementit

EN 13225 Betoonvalmistooted. Varraselemendid (Harku)
EN 13225 Precast concrete products – Linear structural elements (Harku)

EN 14992 Betoonvalmistooted. Seinaelemendid (Harku)
EN 14992 Precast concrete products – Wall elements (Harku)

EVS-EN 14843 Betoonvalmistooted. Trepid (Harku)
EN 14843 Precast concrete products – Stairs (Harku)

EN 1168 Õõnespaneelid (Harku)
EN 1168 Hollow core slabs (Harku)

1504-CPR-201/13 Ribipaneelid (Harku)
1504-CPR-201/13 Ribbed floor elements (Harku)

EN 14991 Vundamendielemendid (Harku)
EN 14991 Foundation elements (Harku)

Tamsalu
EN 13225 Betoonvalmistooted. Varraselemendid
EN 13225 Precast concrete products – Linear structural elements

EN 13224 Betoonvalmistooted. Ribipaneelid
EN 13224 Precast concrete products – Ribbed floor elements

EN 13747 Vahelaesüsteemides kasutatavad vahelaeplaadid
EN 13747 Floor plates for floor systems

EVS-EN 14843 Betoonvalmistooted. Trepid
EN 14843 Precast concrete products – Stairs

EVS-EN 1168 Betoonvalmistooted. Õõnespaneelid
EN 1168 Precast concrete products – Hollow core slabs

EN 14992 Betoonvalmistooted. Seinaelemendid
EN 14992 Precast concrete products – Wall elements

EN 14991 Vundamendielemendid
EN 14991 Foundation elements

EN 15050 Sillaelemendid
EN 15050 Bridge elements

EN 15258 Tugiseinaelemendid
EN 15258 Retaining wall elements

Rakvere
EVS-EN 13230-1 Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -prussid. Osa 1: Üldnõuded ja EVS-EN 13230-2 Railway applications – Track – Concrete sleepers and bearers – Part 2: Prestressed monoblock sleepers
EN 13230-1 Railway applications – Track – Concrete sleepers and bearers – Part 1: General requirements and EN 13230-2 Railway applications – Track – Concrete sleepers and bearers – Part 2: Prestressed monoblock sleepers