5 Uudised menüü

  Uudised > 2012
 

  5S Tamsalu tehases juurutatud
13.03.2012

   
 

AS E-Betoonelement Tamsalu tehase töötajatele viidi perioodil 8.12.11 kuni 14.02.12 läbi koolitusprojekt "5S juurutamine Tamsalu tehases" Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel.

Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.

logo
 

5S süsteem põhineb viiele s-tähega algavale jaapanikeelsele sõnale: SEÏRI-sorteeri; SEÏSO-korista; SEÏTO-süstematiseeri, lihtsusta; SEÏKETSU-standardiseeri, loo reeglid; SHITSUKE-pidev parendustegevus ja enesedistsipliin. Süsteem puudutab kõiki töötajaid.