Tooted > Tooted üldehitusele > Seina- ja fassaadielemendid > SW-välisseinad    
 

  
Sise- ja väliseinaelementide kohta küsi lisa:

Neeme Kasela

 NEEME KASELA
 
müügiinsener
 telefon 671 2513, 517 2774
 neeme.kasela(at)betoonelement.ee
 

 

Sandwich-välissein on mitmekihiline konstruktsioon, mis koosneb raudbetoonist sise- ja väliskoorest ning nende vahel olevast soojusisolatsioonist. Erinevad kihid liidetakse ühtseks tervikuks läbi soojusisolatsioonikihi kulgevate roostevabast terasest diagonaalsidemetega, millede kaudu kantakse ka väliskoore omakaal üle sisekoorele s.t. väliskoor on riputatud konstruktsiooniosa ja muude konstruktsioonide riputus selle külge ei ole üldjuhul lubatav.

   
  SW-välissein
       
 

SW-välisseinad võib sõltuvalt ehitise konstruktsioonist jagada kolme gruppi:
- iseennast kandvad mittejäigastavad seinad
- kandvad jäigastavad seinad
- mittekandvad jäigastavad seinad

SW-välisseinapaneelide väliskoore paksus on tavaliselt 80 mm (v.a. tellisplaatviimistlusega paneelid, mille väliskoore paksus 15 mm paksuste plaatide puhul on 95 mm), sisekoore paksus 80…180 mm ning soojusisolatsiooni paksus tulenevalt seinakonstruktsioonile esitatavast soojaisolatsiooni nõudest ja kliendi soovist tavaliselt 100....250 mm. Selliste seinte soojajuhtivus ehk U-arv jääb näiteks tuulutussoontega klaasvillast soojustuse kasutamisel vahemikku U=0,38...0,16 W/(m2K). SW-välisseinapaneelide kihtide paksuste valikul soovitame konsulteerida E-Betoonelemendid spetsialistidega.

Soojusisolatsiooni materjaliks võib eritingimuste puudumisel samuti kasutada kivivilla-, vahtpolüstürool- või polüuretaanplaate.

Et vältida väliskoores mahukahanemisest, temperatuuri muutustest ja teistest mõjutustest tulenevate sundjõudude tagajärgedel tekkida võivaid pragusid tuleb üle 6 m pikkuseid elemente vältida või siis pikemate elementide puhul jagada väliskiht valevuukidega väiksemateks osadeks, et suunata võimalike pragude asukohta.

Järgnevas tabelis on näitena toodud kandva SW-välisseinapaneeli tehnilised omadused:

   
 

 Tulekindlus, REI

  Helikindlus, dB 

   Soojajuhtivustegur U, W/m2K
              >90             >65                         0,19
   
  Kihtide paksused - sisekiht 150 mm, klaasvill soojustus 200 mm, väliskiht 70 mm.    
       
 

SW-välisseinapaneeli viimistlusvõimalused on järgmised:

Välisviimistlus:

- sile vormipind
- harjapind
- värvitud pind
- pesubetoonpind
- matriitspind
- klinkerplaatpind
- tellisplaatpind
- graafiline betoon
- lihvitud mosaiikbetoonpind
- klombitud pind
- looduskiviplaatpind

Siseviimistlus:
- terashõõrutud pind
- rullipind
- "helikopteri pind"
- vormipind (ainult juhul kui välisviimistlus on harjapind)

Elementide mõõdud valitakse vastavalt hoone arhitektuurile ja konstruktsioonile, arvestades tehaste tehnoloogilisi võimalusi. Kasutades kaasaegseid tootmisliine ja tehaste sisseseadet on võimalik toota ka väga suuri monteeritavaid seinaelemente.

Näiteks:
- pikkus 12 000 mm;
- kõrgus 4 100 mm;
- kaal 32 t.

Suurte ja ülisuurte elemntide kasutamine eeldab eritranspordi ja spetsiaalsete kraanade kasutamist. Suuremõõduliste elementide kasutamisel soovitame eelnevalt konsulteerida meie spetsialistidega.

   
       
 

SW-välissein
Näide võimalikust seinapaneelide nurgasõlmset.

 

   
       
  SW-välissein    
       
  SW-välissein    
       
  SW-välissein    
       
 

Lisateave:
RUNKOBES Väljaandja: Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö
Valmisosarakentaminen I,II Väljaandja: RTT 1995 Rakennustuoteteollisuus ry
Uudet Betonijulkisivurakenteet, Väljaandja: RTT 1998 Rakennustuoteteollisuus ry
Betonijulkisivujen Materiaali- ja Valmistustekniikka, Väljaandja: RTT 1998
Rakennustuoteteollisuus ry
Yhdistelmäjulkisivut, Väljaandja: RTT 1998 Rakennustuoteteollisuus ry ja internetist.

Terasosad - www.peikko.ee
Terasosad - www.anstar.fi
Graafiline betoon - www.graphicconcrete.fi/
Erinevate pinnamustritega vormimatriitside tootja Saksamaal - http://www.reckli.de/

   
       
       
Print