Tooted > Lahendused > ViaPlus™ infrastruktuuritooted > Raudtee > Ülekäigud
   

ViaPlus ülekäigu põhiosa koosneb kolmest monteeritavast raudbetoonplaadist
(üks keskmine ja kaks välimist plaati), plaatide toelappidest ning plaatide fikseerimiseks vajalikest klambritest.
Keskmine plaat paigaldatakse rööbaste vahele ja plaat toetub täielikult ainult liipritele. Plaadi mõlemasse serva kinnitatakse tehases kummiprofiil, mis läheb tihedalt vastu mõlemat rööbast. Kummiprofiil takistab prahi ja kivide kogunemise ballastikihit. Kasutatav profiil on sellise kuju ja kinnitusega, et tagab renni isepuhastuvuse, st renni kogunenud praht ja kivid põrkuvad sealt välja rongi ülesõidul. Lahenduse juurde kuulub plaadi otstesse kinnitatav põrkepruss.
Välimised plaadid toetuvad rööpa poolses servas liipritele ja tee poolses servas tihendatud killustikalusele. Plaadid seotakse omavahel terasdetailide abil.

ViaPlus raudteeülekäik 
 
- Ülekäigu välimiste plaatide killustikaluses ja sõelmetena kasutatav kivim peab olema sama, mis on antud kohas
  ballasti kivim.
- Lahendus sobib kasutamiseks nii R50, 60E1 kui ka R65 rööpa puhul ning nii puit- kui betoonliipril. R50 rööpa korral ei sobi
  ülekäigu alla KB-kinnitus.

- Materjalide valikul on arvestatud külmumise ja sulamise mõjuga ning tee soolatamisega.

 

Tüüp-plaadi pikkused (mõõdetud paralleelselt rööbastega) on valitud vastavad Eesti Standardites EVS 843:2003 ja EVS 867:2003 käiguteedele määratud minimaalsetele laiustele. Laiemaid käiguteid saab moodustada tüüp-plaate kõrvuti asetades.
 
Plaadi pikkus L (m) Mass (t)
  Keskmine plaat Välimine plaat
1,5m 0,7t 0,5t
2,0m 0,9t 0,7t
2,25m 1,1t 0,8t
      
 
Tellimiseks tuleb esitada ülekäigu kohta järgmised andmed:
- tee laius (teekatte laius) ehk elemendi pikkus;
- rööpa tüüp;
- liipri tüüp

- rööpakinnituse tüüp;
- tarnekoht, kontaktisik ja soovitud tarneaeg.

   
   
   
   
Print