Tahka sild
  Asukoht: tee nr 20165 Raikküla- Päärdu km 22,59
Tähtaeg: 2011
Tellija: Skanska EMV AS
Teostatud tööde ulatus: projekteerimine, elemendid