Soodla sild
   
  Asukoht: tee nr 11105 Kiiu-Soodla 9,122 km
Tähtaeg: 2010
Tellija: Tallinna Teede AS
Teostatud tööde ulatus: projekteerimine, elemendid