Rutja sild
 
  Asukoht: tee nr 17170 Võle- Vainupea- Kunda 24,214 km
Tähtaeg: 2011
Tellija: AS Raunopol
Teostatud tööde ulatus: projekteerimine, elemendid