Kärkna sild
   
  Asukoht: Tartu-Jõgeva mnt. 6,6 km
Tähtaeg: 2000
Tellija: Via Pont
Teostatud tööde ulatus: Projekteerimine, elemendid
   
  Kärkna sildKärkna sildKärkna sild