Lahendused > ViaPlus™ infrastruktuuritooted > Sillad > Tekiplaadid
 

  Monteeritavad sillatekiplaadid moodustavad koos monoliitse pealevaluga liitkonstruktsiooni. Plaate on kahte erinevat tüüpi sõltuvalt sellest, kas rajatakse uut silla pealisehitust või rekonstrueeritakse olemasolevat.

Lahendusest

Uue sillateki rajamisel plaadid monteeritakse otse kas betoonist või terasest taladele. Talades olevate nihketüüblite jaoks jäetakse monteeritavasse plaati avad. Tüüblite sõlmed ja plaatide omavahelised põikvuugid monolitiseeritakse peale plaatide montaaži. Täiendavalt seotakse plaadid ca 100mm paksuse pealevalukihiga. Monteeritavate tekiplaatide alumine pind on sile vormipind. Plaatide pealmisest pinnast ulatuvad välja rangid pealevaluga sidumiseks. Elemendi pealmise pinna saab valada esmase kahepoolse põikkaldega. Kui teostatakse olemasoleva silla rekonstrueerimist ning vana kasutuskõlblik betoontekk osaliselt säilitatakse, saab kasutada monteeritavaid tekiplaate, mis paigaldatakse vanaosa peale. Plaadid on sellisel juhul õhemad ja kergemad. Plaadi pealmise pinna saab valada vormipinnana ning alumine pind jääb sellisel juhul silutud pind.
   
 
ViaPlus tekiplaadi paigaldus ViaPlus tekiplaat
   
 

Eelised
- Võimaldab sillateki valamise viia tehase sisetingimustesse.
- Sillateki betoneerimise ja betooni esmase kivinemise ajal ei ole suuri välistingimuste kõikumisi (palavust, pakast, liigset vihma ega lund).
- Betoon kivineb esimese nädala stabiilsetes sisetingimustes ja väheneb pragude tekkimise oht.
- Jääb ära vajadus kasutada töömaal raketisekilpe ja oluliselt lihtsustub tööde teostamine kui sillatakse muutuva veetasemega või kandevõime poolest kehva põhjaga veekogu.
- Paraneb tööohutus platsil, kuna paika tõstetud element moodustab koheselt edasiste tööde teostamiseks vajaliku platvormi.
- Võimaldab kokku hoida ehituseks vajalikku aega, sest samal ajal kui platsil tehakse ettevalmistustöid, saab tehases elemente valada.
- Betoonpinnad on kvaliteetsed ja elementide mõõdud enne platsile toomist kontrollitud.

Plaatide parameetrid

Monteeritava plaatelemendi soovitatav plaanimõõt on kuni 10,0x2,4m. Sellisel juhul ei ületata tavatranspordi gabariite ning veoks pole vaja eriluba.
Plaadi maksimaalne mass on kuni 12,5 tonni ja koormas veetakse neid kahe kaupa.
Ühe plaadi monteerimiseks kuluv aeg on vähem kui 30 minutit.

Paigaldus

- Monteeritakse tekiplaadid.
- Tekiplaatide vastastikku jäävates servades on soon, kuhu tehases paigaldatakse tihend, et vuugi betoneerimise ajal tsemendipiim elementide vahelt alla ei nõrguks.
- Seejärel paigaldatakse pikiarmatuur plaatidevahelistesse vuukidesse.
- Monolitiseeritakse nihketüübli- sõlmed ja plaatidevahelised vuugid.
- Monteeritakse ääreprussi-elemendid.
- Paigaldatakse pealevalu armatuur ning teostatakse pealevalu betoneerimine.
- Ääreprussi elementide vahelised vuugid viimistletakse elastse mastiksiga.

Töövõtt

Omalt poolt pakume:
- silla või viadukti pealisehituse (monteeritavast raudbetoonist peakandurid ja tekiplaat) konstruktiivset
projekteerimist;
- monteeritavate elementide tootejooniste koostamist;
- monteeritavate elementide tootmist;
- monteeritavate elementide tarnet;
- elementide paigaldust ja sõlmede ning pealevalu betoneerimistöid.

Brošüür Monteeritavad sillatekiplaadid