Lahendused > ViaPlus™ infrastruktuuritooted > Tunnelid > Plaat-tunnel
   

  Tala-tunneli idee on sarnane plaat-lahenduse omaga, kuid tunneli lae kandevkonstruktsioon moodustatakse eelpingestatud taladest (vt ZIP-talad), mis monteeritakse külg külje kõrvale. Talade kehadesse on vastava sammuga jäetud avad põiksuunalise armatuuri läbiviimiseks. Talade vahed armeeritakse ning betoneeritakse, mille tulemusel moodustub täisristlõikeline tekikonstruktsioon. Lahendus sobib kasutada 10m kuni 16m sillete puhul. Tunneli seinad võib lahendada kas L-kujuliste tugimüürielementidega või monteeritavate seinte ning kohapeal valatava plaadiosaga.
   
  Tala-tunnel