Lahendused > ViaPlus™ infrastruktuuritooted > Raudtee > Ooteplatvormid
 

  Pakume elementlahenduse projekteerimist, elementide tootmist, tarnet ja paigaldust.Oleme tootnud monteeritavaid raudbetoonelemente nii kinnise kui ka lahtise konstruktsiooniga reisijate ooteplatvormidele.


Kinnine konstruktsioon

Võib koosneda näiteks L-elementidest ja ääreplaadist (Saue-Riisipere ja Keila – Paldiski liini platvormid) või teraspostidest, rb soklipaneelidest ja rb ääreplaatidest (Tartu linna raudteejaam).


Lahtine konstruktsioon

Platvormi lahtist konstruktsiooni oleme teostanud lahendusena, mis moodustub tallaga madalatest postidest, taladest ja platvormi täislaiuses monteeritavatest rb plaatidest (Tamsalu ooteplatvorm).
   
  PlatvormPlatvorm
   
  Platvormi ääreplaadid (jalaga kombatava ohutusribaga)
Jalaga kombatavaid kive vaegnägijatele mõeldud ohutusribade moodustamiseks tootis AS E-Betoonelement esimesena 2006. aastal. Need paigaldati Tallinnasse Mustamäe teel asuva Sääse bussipeatuse juurde.

Kui 2009. aastal alustati raudtee reisijate ooteplatvormide renoveerimistega, tuli uuesti küsimuseks vaegnägijate ohutu liiklemine. Mujal euroopas on selliste ohutusribade kasutamine laialt levinud. Kuna meil Eestis hetkel standard selle kohta puudub siis tuli selgitada Eesti tingimustesse sobiv pinnastruktuuri. Valmistasime mitu erinevat reljeefse pinna varianti, mille hulgast Eesti Pimedate Liidu, Tehnilise Järelvalveameti ja AS Eesti Raudtee esindajad koos valisid välja sobivaima. Valik pindade osas tehti talvel lumega ning väljavalitud kuju rakendus edasiste perroonide rekonstrueerimisel.
   
  Vaegnägijatele ohutusriba   Vaegnägijatele ohutusriba