Lahendused > ViaPlus™ infrastruktuuritooted > Sillad > Karptalad
 

 
ViaPlus karptala puhul on tegemist suletud ristlõikelise sillatalaga, mis valatakse tehases kas ühes või kahes valuetapis sõltuvalt tala geomeetriast. Praeguseks on antud talatüüp meil leidnud kasutamist ääretalana (trapets-lõikeline), et monteeritavale sillale anda sujuvama kujuga tekiserv. Esimene objekt, kuhu selliseid talasid oleme tootnud, on Kroodi eritasandilise ristmiku viaduktid nr 1 ja 2 Maardus. Tala otsad on toelähedases tsoonis täisristlõikelised, kuid ülejäänud pikkuses on keha keskosas tühimik, mida eraldavad ~5m sammuga jäikusribid.
   
   
  ViaPlus karptala     ViaPlus karptala montaaž    
   
  ViaPlus karptala serv
   
   
 
E-Betoonelemendi karptalade võimalikud mõõdud:
   - laius 950mm
   - kõrgus 1000mm
   - pikkus kuni 27m

   - mass kuni 42t

   
 
Päritolumaal Hollandis on karptala laialt levinud reatalana pakkudes monteeritava sillateki jaoks mitmeid võimalusi.
   - Taladest moodustatud tekk on võimalik täiendavalt piki- ja põikisuunas järelpingestada
   - Võimalik rajada jätkuvaid sildeid
   - Suurem väändejäikus
   - Puudub monoliitse pealevalu vajadus

   - Minimaalne ajaline kestus tekiehitusel

   
   
   Trükis: Karptala