Lahendused > Aktiivlagi™ > Eeriosade projekteerijale
 

 

E-Betoonelemendi õõnespaneeli õõnte õhukanalitena kasutamine.

a) Kliimasüsteemi osana.

a.a.)
AKTIIVLAGI süsteemi modelleerimine ei vaja eraldi tarkvara, seda saavad teatud reegleid silmas pidades teha kõik IDA-ICE või muud standardtarkvara valdavad ventilatsiooni ja kütte projekteerimise alal pädevad insenerid.
Tallinna Tehnikaülikool on Jarek Kurnitski juhendamisel Martin Minini selleteemalise magistritöö raames uurinud võimalust saavutada vastuvõetavat sisekliimat ilma jahutustalasid kasutamata, konstantsete õhuvooluhulkadega süsteemis. Uurimisel leidis kinnitust hüpotees süsteemi kasutamise otstarbekusest II ja III sisekliimaklassiga hoonetel, mille jahutuskoormus enamikes ruumides jääb alla 50 W/m². Töö on pärjatud Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiaga.

a.b.)
On olemas õõnespaneelide soojuslikuks modelleerimiseks täiendavaid programmimooduleid.
Üheks levinumaks selliseks on pikaajaliste kogemustega TermodeckTM süsteemis kasutatav.
http://www.termodeck.com/ 

   
  b) Liht-õhukanalitena
Juhul, kui soojusliku mahtuvuse kasutamine ei ole kas efektiivne, vajalik või võimalik, võib loobuda õhu juhtimisest edasi-tagasi, saades ruumi siiski sileda, õhutorudeta, kandekonstruktsiooni ruumikõrgusel lae. 
   
 

Lisainfo:
- E-Betoonelement, Jaanus Olop, jaanus.olop(at)betoonelement.ee; 511 0573
- AU Energiateenus OÜ, Martin Minin, martin(at)energiateenus.ee; 507 4245

   
 

Võrdlevate uuringute põhjal on koostatud juhis süsteemi modelleerimiseks standardtarkvaraga. Juhised saadetakse Teile pdf kujul e-postile kontaktandmete sisestamisel.

1. Juhiste tellimisel kinnitan, et olen teadlik, et juhiste ning selle osade levitamise ainuõigus kuulub E-Betoonelemendile.
2. Olen nõus, et E-Betoonelement võtab minuga ühendust juhendmaterjalide saatmiseks ning vajadusel informatsiooni täpsustuseks.