Lahendused > Aktiivlagi™ > Ehituskonstruktsiooni projekteerijale 

Ehituskonstruktsiooni projekteerijale

AKTIIVLAGI süsteemi kasutamisel luuakse õõnespaneeli ribisse õhukanalite jaoks väljakaeved kohtades, kus põikjõud on minimaalsed.
Konstruktsiooni kavandamisel tuleb silmas pidada, et ruumikõrguse säästmiseks võiks õhu saada magistraaltorust paneeli nii, et ei peaks käima põlvedega läbi lõugtala lõua alt.
Seepärast on eelistatavad pigem pikemad ja kõrgemad kui lühemad ja madalamad õõnespaneelid. Õhukanalina tuleb kasutusele võtta enamus laest, kuid siiski mitte servmisi, seinaäärseid õõsi ega pikilõigatud paneelide servmisi õõsi. Puudub vajadus enamaks kui üheks õhukäiguks (sinna-tagasi-sinna), seega on vähemalt üks õõs paneeli kohta alati võimalik võtta kasutusele konstruktsioonilisel otstarbel või ka näiteks laevalgustite kaablite läbiviimiseks. Madalamaid kui 265 mm kõrgusi õõnespaneele tavaliselt AKTIIVLAGI süsteemis nende liiga piiratud pikkuse tõttu ei kasutata.