Ettevõttest > Kvaliteet > Sertifikaadid > Tootmisohje sertifikaadid
   
   
  Harku
EVS-EN 13369 Vastavustunnistus. Eritüübilised betoonvalmistooted
EVS-EN 13369 Common rules for precast concrete products
EVS-EN 13369 Erityyppiset betonielementit
   
  EN 13225 Betoonvalmistooted. Varraselemendid
EN 13225 Precast concrete products – Linear structural elements
   
  EN 14992 Betoonvalmistooted. Seinaelemendid
EN 14992 Precast concrete products - Wall elements
   
  EVS-EN 14843 Betoonvalmistooted. Trepid
EN 14843 Precast concrete products - Stairs
   
  EVS-EN 1168 Betoonvalmistooted. Õõnespaneelid
EN 1168 Precast concrete products - Hollow core slabs
   
  1504-CPR-201/13 Ribipaneelid
1504-CPR-201/13 Ribbed floor elements
   
  EN 14991 Vundamendielemendid
EN 14991 Foundation elements
   
   
  Tamsalu
EN 13225 Betoonvalmistooted. Varraselemendid
EN 13225 Precast concrete products – Linear structural elements
   
  EN 13224 Betoonvalmistooted. Ribipaneelid
EN 13224 Precast concrete products - Ribbed floor elements
   
  EN 13747 Vahelaesüsteemides kasutatavad vahelaeplaadid
EN 13747 Floor plates for floor systems
   
  EVS-EN 14843 Betoonvalmistooted. Trepid
EN 14843 Precast concrete products - Stairs
   
  EVS-EN 1168 Betoonvalmistooted. Õõnespaneelid
EN 1168 Precast concrete products - Hollow core slabs
   
  EN 14992 Betoonvalmistooted. Seinaelemendid
EN 14992 Precast concrete products - Wall elements
   
  EN 14991 Vundamendielemendid
EN 14991 Foundation elements
   
  EN 15050 Sillaelemendid
EN 15050 Bridge elements
   
  EN 15258 Tugiseinaelemendid
EN 15258 Retaining wall elements
   
   
  Rakvere
EN 13225 Betoonvalmistooted. Varraselemendid
EN 13225 Precast concrete products – Linear structural elements
   
  EVS-EN 13230-1 Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -prussid. Osa 1: Üldnõuded ja EVS-EN 13230-2 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 2: Prestressed monoblock sleepers
EN 13230-1 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 1: General requirements and EN 13230-2 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 2: Prestressed monoblock sleepers
   
  EVS-EN 14992 Betoonvalmistooted. Seinaelemendid
EN 14992 Precast concrete products - Wall elements
   
  EVS-EN 14843 Betoonvalmistooted. Trepid
EN 14843 Precast concrete products - Stairs